Postavení starších osob na trhu práce v České republice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90902

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimek, Milan cs
dc.contributor.author Hricová, Monika cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:33:13Z
dc.date.available 2012-07-11T07:33:13Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90902
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Postavení starších osob na trhu práce v České republice analyzuje postavení starších osob na českém trhu práce a podává možné varianty řešení jejich nezaměstnanosti. Starší osoby náleží mezi rizikové skupiny na trhu práce, kterým je zapotřebí věnovat při zprostředkování práce zvýšenou péči. Zvyšující se význam problematiky podpory zaměstnávání těchto osob pramení zvláště z aktuálních změn demografické struktury populace. Vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti starších osob je ve srovnání se státy EU nižší, je stále zapotřebí zvyšovat míru jejich zaměstnanosti. Velkou pozici zaujímá APZ, která svými nástroji a opatřeními se snaží zvyšovat kvalitu starších osob. Rovněž jsou důležité cílené programy, které mají významný přínos pro podporu zaměstnávání starších osob, a lze říci, že jsou úspěšné. cs
dc.description.abstract This thesis on The position of older persons in the labour market in Czech Republic analyzes the position of older persons in czech labor market and provides possible variants of solution of their unemployment. Older persons are among the risk groups in the labour market, who should get extra care. The increasing importance of the issue of employment of these people is particularly based on the current demographic changes in population structure. Whereas the level of employment of older people in comparison with EU countries is lower, is still needed to increase their level of employment. Active employment policy has occupied an important position and has been trying to improve the quality of older people by its instruments and measures. Targeted programs are also very important and have a significant contribution to promote employment of older persons and it is known that they are successful. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1855902 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject starší osoby cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject věk cs
dc.subject rizikové skupiny cs
dc.subject stárnutí populace cs
dc.subject older persons en
dc.subject labour market en
dc.subject active employment policy en
dc.subject unemployment en
dc.subject employment office en
dc.subject education en
dc.subject qualifications en
dc.subject age en
dc.subject job – risk groups en
dc.subject aging population en
dc.title Postavení starších osob na trhu práce v České republice cs
dc.title.alternative Position of Older Persons in the Labour Market in Czech Republic en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Friedlová, Barbora cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HRI059_EKF_N6202_6202T027_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRI059_EKF_N6202_6202T027_00_2012.pdf 1.769Mb PDF View/Open
HRI059_EKF_N6202_6202T027_00_2012_priloha.pdf 395.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics