Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimek, Milancs
dc.contributor.authorHricová, Monikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:33:13Z
dc.date.available2012-07-11T07:33:13Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90902
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Postavení starších osob na trhu práce v České republice analyzuje postavení starších osob na českém trhu práce a podává možné varianty řešení jejich nezaměstnanosti. Starší osoby náleží mezi rizikové skupiny na trhu práce, kterým je zapotřebí věnovat při zprostředkování práce zvýšenou péči. Zvyšující se význam problematiky podpory zaměstnávání těchto osob pramení zvláště z aktuálních změn demografické struktury populace. Vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti starších osob je ve srovnání se státy EU nižší, je stále zapotřebí zvyšovat míru jejich zaměstnanosti. Velkou pozici zaujímá APZ, která svými nástroji a opatřeními se snaží zvyšovat kvalitu starších osob. Rovněž jsou důležité cílené programy, které mají významný přínos pro podporu zaměstnávání starších osob, a lze říci, že jsou úspěšné.cs
dc.description.abstractThis thesis on The position of older persons in the labour market in Czech Republic analyzes the position of older persons in czech labor market and provides possible variants of solution of their unemployment. Older persons are among the risk groups in the labour market, who should get extra care. The increasing importance of the issue of employment of these people is particularly based on the current demographic changes in population structure. Whereas the level of employment of older people in comparison with EU countries is lower, is still needed to increase their level of employment. Active employment policy has occupied an important position and has been trying to improve the quality of older people by its instruments and measures. Targeted programs are also very important and have a significant contribution to promote employment of older persons and it is known that they are successful.en
dc.format.extent1855902 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstarší osobycs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectaktivní politika zaměstnanostics
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectkvalifikacecs
dc.subjectvěkcs
dc.subjectrizikové skupinycs
dc.subjectstárnutí populacecs
dc.subjectolder personsen
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectactive employment policyen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectemployment officeen
dc.subjecteducationen
dc.subjectqualificationsen
dc.subjectageen
dc.subjectjob – risk groupsen
dc.subjectaging populationen
dc.titlePostavení starších osob na trhu práce v České republicecs
dc.title.alternativePosition of Older Persons in the Labour Market in Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFriedlová, Barboracs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHRI059_EKF_N6202_6202T027_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam