Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMerenda, Miroslavcs
dc.contributor.authorProvázková, Adrianacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:51Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:51Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91294
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je výzkum v oblasti měření spokojenosti zákazníků se službami úřadu přáce. Cílovou skupinou respondentů jsou v této bakalářské práci uchazeči o zaměstnání. Sběr dat byl proveden metodou dotazování a probíhal ve Zlínském kraji. Z analýzy dat vyplynulo, že při hodnocení spokojenosti zákazníků jsou služby úřadu práce vnímány veřejností vcelku pozitivně. Zároveň je vztah zaměstnanců úřadu práce k zákazníkům vnímám jako vstřícný. V závěru této bakalářské práce jsou uvedeny návrhy na další zlepšování těchto služeb s cílem dalšího zvyšování spokojenosti zákazníků s těmito službami.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis research was on measuring customer satisfaction with services of the jobcenter. The target group of respondents in this thesis was jobseekers. Data collection was conducted by interviewing and took place in the Zlín region. The data analysis showed that the evaluation of customer satisfaction with services perceived by the public employment office was quite positive. It is also related to the labor office staff perceived as supportive customers. At the end of this thesis are given suggestions for further improvement of these services in order to further increase customer satisfaction with these services.en
dc.format.extent4160124 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpokojenost, uchazeč o zaměstnání, zákazník, úřad práce, nezaměstnanost, rekvalifikacecs
dc.subjectSatisfaction, the job seeker, customer, jobcenter, unemployement, retrainingen
dc.titleMěření spokojenosti zákazníků s úřadem prácecs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Measurement with Employment Officeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMolitorová, Hanacs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPRO416_EKF_B6208_6208R062_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam