Show simple item record

dc.contributor.advisorKern, Jiřícs
dc.contributor.authorVojkůvková, Evacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:58Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91305
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit, jaký vliv měla výstavba cyklostezky na mikroregion Rožnovsko. Rožnovsko má velký potenciál zejména v oblasti cestovního ruchu, který zde dominuje. Proto bylo žádoucí rozšířit místní infrastrukturu o novou cyklostezku. Hlavní výhody cyklostezek spočívají zejména v propagaci a rozvoji cestovního ruchu a ochraně obyvatelstva před environmentálními problémy. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá faktory regionálního rozvoje, cestovním ruchem i cyklistickými pojmy. Dále charakterizuje mikroregion Rožnovsko, jako region vhodný pro cestovní ruch. Praktická část posuzuje, jakým způsobem výstavba cyklostezky ovlivnila mikroregion Rožnovsko. Důležitým aspektem pro posouzení vlivu je využitelnost stezky. Výpočet využitelnosti uživateli byl proveden za rok 2011. Nejčastějšími uživateli cyklostezky jsou cyklisté, in-line bruslaři a chodci. Cyklostezka má vliv i na místní ekonomické subjekty, které využily jejího potenciálu. Cyklostezka kromě zřejmých pozitivních dopadů přináší také určitá negativa, bakalářská práce na ně upozorňuje a navrhuje zlepšení. Důležité jsou také názory uživatelů cyklostezky, jejich přání a požadavky, proto byl pro tuto práci vytvořen dotazník.cs
dc.description.abstractThe main target of this Bachelor thesis is to evaluate the impact of the construction of a cycling route on the micro region Rožnovsko. Rožnovsko has great potential, especially in the tourism which dominates there. Therefore, it was desirable to extend the local infrastructure for the new cycling route. Major advantages of cycling routes mainly lie in propagation and development of tourism and also in protection of the population against environmental problems. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the factors of regional development, tourism and cycling terms. It also characterizes the micro region Rožnovsko as the suitable region for tourism. The practical part examines how the micro region Rožnovsko has been affected by the construction of the cyclic route. The usage of the cycling route is one of the important aspects for the evaluation of the impact. The calculation of users of the cycling route was carried out in 2011. The most frequent users are cyclists, inline skaters and pedestrians. The cycling route has also an influence on local businesses that take the advantage of its potential. On the other hand, it is obvious that the cycling route also brings some negative aspects. The thesis points them out and suggests some improvement. The opinions of users of the cycling route, their wishes and requirements are important, too. That is why, the thesis also includes the questionnaire.en
dc.format.extent1798620 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcykloturistika, mikroregion, cyklostezka, Bečva, regionální operační programcs
dc.subjectcycling tourism, microregion, cycling route, Bečva, regional operational programen
dc.titleCyklostezka údolím Rožnovské Bečvy a její vliv na rozvoj Mikroregionu Rožnovskocs
dc.title.alternativeCycling Route through the Valley Rožnovská Bečva and its Influence on the Development of Rožnovsko Microregionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKučera, Jancs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department118 - Katedra regionální a environmentální ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchRegionální rozvojcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVOJ0014_EKF_B6202_6202R040_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record