Exekuce a její dopady na mzdu dlužníka

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91661

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bařinová, Dagmar cs
dc.contributor.author Hatlapatková, Vlasta cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:38:17Z
dc.date.available 2012-07-11T07:38:17Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91661
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na srovnání dvou způsobů provádění srážek ze mzdy – v rámci exekuce a insolvence. Teoretická část čerpá z odborné literatury a vědomostí nabytých v rámci studia. Tato část se zabývá zejména rozdíly mezi exekucí a insolvencí. Praktická část práce je tvořena dvěma vzájemně se prolínajícími okruhy. První okruh je zaměřen na představení firmy Bäcker, s.r.o., na niž byla práce orientována. V druhém okruhu lze nalézt modelové situace možných řešení při ohodnocení výkonu práce u mzdových účetní, který souvisí se srážením části mzdy dlužníka. V závěru práce je předložen návrh možného řešení dané problematiky. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on the comparison of two methods of making deductions from wage – in terms of the execution and insolvency. The theoretical part draws from the specialized publications and knowledge acquired during the study. This section deals mainly with the differences between execution and insolvency. The practical part consists of two mutually intersecting circles. The first area is focused on introduction of Bäcker, s.r.o., to which the work was oriented. In the second circuit model can be found model situations of possible solutions when evaluating the work performance of payroll accountants which is related to the precipitation of the parts of the debtor's wage. In conclusion of the thesis, a possible solution to the issue is offered. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 994442 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Exekuce, insolvence, dluh, dlužník, oprávněný subjekt, mzda, srážky, pohledávka, náklady, splátkový kalendář cs
dc.subject Execution, insolvency, debt, debtor, the qualified entity, salary, deductions, claim, cost, payment schedule en
dc.title Exekuce a její dopady na mzdu dlužníka cs
dc.title.alternative Enforcement of Attachment of Earnings and its Impact on Employee's Salary en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Menšíková, Lucie cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika podniku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HAT0001_EKF_B6208_6208R020_01_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAT0001_EKF_B6208_6208R020_01_2012.pdf 971.1Kb PDF View/Open
HAT0001_EKF_B6208_6208R020_01_2012_priloha.pdf 5.218Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics