Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBařinová, Dagmarcs
dc.contributor.authorHatlapatková, Vlastacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:38:17Z
dc.date.available2012-07-11T07:38:17Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91661
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na srovnání dvou způsobů provádění srážek ze mzdy – v rámci exekuce a insolvence. Teoretická část čerpá z odborné literatury a vědomostí nabytých v rámci studia. Tato část se zabývá zejména rozdíly mezi exekucí a insolvencí. Praktická část práce je tvořena dvěma vzájemně se prolínajícími okruhy. První okruh je zaměřen na představení firmy Bäcker, s.r.o., na niž byla práce orientována. V druhém okruhu lze nalézt modelové situace možných řešení při ohodnocení výkonu práce u mzdových účetní, který souvisí se srážením části mzdy dlužníka. V závěru práce je předložen návrh možného řešení dané problematiky.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the comparison of two methods of making deductions from wage – in terms of the execution and insolvency. The theoretical part draws from the specialized publications and knowledge acquired during the study. This section deals mainly with the differences between execution and insolvency. The practical part consists of two mutually intersecting circles. The first area is focused on introduction of Bäcker, s.r.o., to which the work was oriented. In the second circuit model can be found model situations of possible solutions when evaluating the work performance of payroll accountants which is related to the precipitation of the parts of the debtor's wage. In conclusion of the thesis, a possible solution to the issue is offered.en
dc.format.extent994442 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectExekuce, insolvence, dluh, dlužník, oprávněný subjekt, mzda, srážky, pohledávka, náklady, splátkový kalendářcs
dc.subjectExecution, insolvency, debt, debtor, the qualified entity, salary, deductions, claim, cost, payment scheduleen
dc.titleExekuce a její dopady na mzdu dlužníkacs
dc.title.alternativeEnforcement of Attachment of Earnings and its Impact on Employee's Salaryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMenšíková, Luciecs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHAT0001_EKF_B6208_6208R020_01_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam