Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTýč, Vladimírcs
dc.contributor.authorFischerová, Nikolacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:38:50Z
dc.date.available2012-07-11T07:38:50Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91752
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractHarmonizace daně z přidané hodnoty je velice náročný a zdlouhavý proces, který začal v 60. letech minulého století a stále ještě není dokončen. Cílem bakalářské práce je představit proces harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na úvod do daňové problematiky, vysvětlení daňových pojmů a také na objasnění důvodů, které vedly Evropskou unii k rozhodnutí harmonizovat daně. Druhá část je orientována na samotný proces harmonizace. Velká pozornost je zde věnována hlavně legislativě, která obsahovala úpravy harmonizace daně z přidané hodnoty. Podrobně jsou rozebrány dvě stěžejní směrnice - směrnice č. 77/388/EHS a č. 2006/112/ES. Samostatně je vysvětlena problematika harmonizace daňových sazeb daně z přidané hodnoty. Třetí část práce se zabývá otázkou vlivu harmonizace daně z přidané hodnoty na Českou republiku po vstupu do Evropské unie.cs
dc.description.abstractThe harmonization of value added tax is very difficult and lengthy process that has begun in the 60th of the last century and it has not still been completed. The aim of this thesis is to present the process of harmonization of value added tax in the European Union. The work consists of three parts. The first part focuses on an introduction to tax issues, explanation of tax terms and also clarification of the reasons that have led the European Union to the decision to harmonize taxes. The second part is focused on the process of harmonization. Great attention is mainly paid to the legislation, which included adjustments to harmonization of value added tax. Two crucial directives – directive No. 77/388/EEC and directive No. 2006/112/EC are analysed in detail. The issue of harmonization of tax rates of value added tax is explained separately. The third part deals with the question of the impact of harmonization of value added tax in the Czech Republic after its accession to the European Union.en
dc.format.extent1145346 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectdaňová harmonizacecs
dc.subjectnepřímé daněcs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectvalue added taxen
dc.subjecttax harmonizationen
dc.subjectindirect taxesen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.titleHarmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské uniics
dc.title.alternativeHarmonization of Value Added Tax in the European Unionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSehnálek, Davidcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department119 - Katedra právacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v podnikánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisFIS105_EKF_B6208_6208R011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam