Harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91752

Show simple item record


dc.contributor.advisor Týč, Vladimír cs
dc.contributor.author Fischerová, Nikola cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:38:50Z
dc.date.available 2012-07-11T07:38:50Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91752
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Harmonizace daně z přidané hodnoty je velice náročný a zdlouhavý proces, který začal v 60. letech minulého století a stále ještě není dokončen. Cílem bakalářské práce je představit proces harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na úvod do daňové problematiky, vysvětlení daňových pojmů a také na objasnění důvodů, které vedly Evropskou unii k rozhodnutí harmonizovat daně. Druhá část je orientována na samotný proces harmonizace. Velká pozornost je zde věnována hlavně legislativě, která obsahovala úpravy harmonizace daně z přidané hodnoty. Podrobně jsou rozebrány dvě stěžejní směrnice - směrnice č. 77/388/EHS a č. 2006/112/ES. Samostatně je vysvětlena problematika harmonizace daňových sazeb daně z přidané hodnoty. Třetí část práce se zabývá otázkou vlivu harmonizace daně z přidané hodnoty na Českou republiku po vstupu do Evropské unie. cs
dc.description.abstract The harmonization of value added tax is very difficult and lengthy process that has begun in the 60th of the last century and it has not still been completed. The aim of this thesis is to present the process of harmonization of value added tax in the European Union. The work consists of three parts. The first part focuses on an introduction to tax issues, explanation of tax terms and also clarification of the reasons that have led the European Union to the decision to harmonize taxes. The second part is focused on the process of harmonization. Great attention is mainly paid to the legislation, which included adjustments to harmonization of value added tax. Two crucial directives – directive No. 77/388/EEC and directive No. 2006/112/EC are analysed in detail. The issue of harmonization of tax rates of value added tax is explained separately. The third part deals with the question of the impact of harmonization of value added tax in the Czech Republic after its accession to the European Union. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1145346 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject daňová harmonizace cs
dc.subject nepřímé daně cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject value added tax en
dc.subject tax harmonization en
dc.subject indirect taxes en
dc.subject European Union en
dc.title Harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii cs
dc.title.alternative Harmonization of Value Added Tax in the European Union en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Sehnálek, David cs
dc.date.accepted 2012-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 119 - Katedra práva cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a právo v podnikání cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis FIS105_EKF_B6208_6208R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FIS105_EKF_B6208_6208R011_2012.pdf 1.092Mb PDF View/Open
FIS105_EKF_B6208_6208R011_2012_priloha.pdf 469.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics