Show simple item record

dc.contributor.advisorLisztwanová, Karolinacs
dc.contributor.authorVojteková, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:38:50Z
dc.date.available2012-07-11T07:38:50Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91754
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářskou práci jsem zaměřila na problematiku finanční analýzy firmy. První část práce obsahuje teoretické vymezení pojmů, které je důležité k pochopení. Praktická část zahrnuje aplikaci finanční analýzy na vybrané existující firmě. Pro potřeby finanční analýzy byla využita horizontální analýza, vertikální analýza a analýza poměrovými ukazateli. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finančního zdraví firmy HSF Systém a.s. a možná doporučení a návrhy pro budoucí vývoj firmy. Z výsledku finanční analýzy vyplývá, že firma by měla podniknout kroky, jež by vedly ke zlepšení stávající situace. Bude-li firma hospodařit v budoucnu stejně, jako doposud, je možné, že časem zcela zanikne.cs
dc.description.abstractBachelor thesis I focused on the issue of financial analysis of the company. The first part contains the theoretical terms that are important to understand. Practical part includes application of the financial analysis on selected existing company. For the purpose of financial analysis was used horizontal analysis, vertical analysis and ratios analysis. The aim of this thesis was to evaluate the financial health of the company HSFSystem a.s. and possible recommendations and proposals for future development of the company. The result of the financial analysis shows that the company should take steps that would lead to improve the current situation. If the company will manage in the future as well, as before, it is possible that over time would dissapear completely.en
dc.format.extent3228118 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectpoměrový ukazatelcs
dc.subjectrozdílový ukazatelcs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectratiosen
dc.subjectdifferential indicatoren
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectactivityen
dc.subjectliquidityen
dc.titleFinanční analýza firmy HSF System a.s.cs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the Company HSF System a.s.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGurný, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVOJ0009_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record