Diferenciace mezd v krajích ČR

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92028

Show simple item record


dc.contributor.advisor Machová, Zuzana cs
dc.contributor.author Palát, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:40:38Z
dc.date.available 2012-07-11T07:40:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92028
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit jaké jsou mzdové rozdíly mezi jednotlivými kraji České republiky a uvést důvody její různorodosti. Tato práce je zaměřena především pro osoby, které zajímá, jak vypadá struktura a výše mezd v jednotlivých regionech ČR. Týká se to konkrétněji hlavně lidí v mladším věku, kteří se rozhodují pro místo svého budoucího zaměstnání a s ním spojená výše mezd. Způsob zjišťování požadovaných cílů a výsledků pochází z různých analýz a statistických údajů z Českého statistického úřadu, tzn., že uvedené údaje jsou důvěryhodné. V první části se bakalářská práce zabývá teoretickými aspekty a vysvětlením ekonomických pojmů, které jsou důležité pro následující dvě praktické kapitoly, kde se rozebírá vývoj mezd v ČR od roku 1993, resp. hlavní část o diferenciaci mezd v krajích ČR. Nechybí zde ani komparace mezd mezi Českou republikou a Slovenskem a také srovnání vývoje mezd mezi těmito dvěma zeměmi po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky. cs
dc.description.abstract The aim of the bachelor work is find out wage differences among Regions in the Czech Republic and introduce reasons why the Regions are different. This work is mainly focused on the people, which are interested about the structure and amount of wages among Regions in the Czech Republic. It is related specifically to the younger people, which are adjudicating on their future place of work and amount of wages. The way of finding out the goals and results comes from many analyses and statistic facts from Czech statistical office. That means facts and results are trustworthy. In the first part bachelor work is engaged in theoretical aspects and explaining economical terms, which are important for the following two practical chapters, where you can find wage evolution in the Czech Republic since 1993 and main part about wage differentiation among Regions in the Czech Republic. There is also wage comparison between the Czech Republic and Slovak Republic and comparison of wage evolution between these two countries after the Czech and Slovak Federative Republic broke-up. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1481584 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Lidský kapitál cs
dc.subject Mzda cs
dc.subject Determinanty mezd cs
dc.subject Regiony v České Republice cs
dc.subject Hrubý domácí produkt cs
dc.subject Human capital en
dc.subject Wage en
dc.subject Wage determinants en
dc.subject Regions in the Czech Republic en
dc.subject Gross domestic product en
dc.title Diferenciace mezd v krajích ČR cs
dc.title.alternative Wage Differentiation among Regions in the Czech republic en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Baranová, Veronika cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis PAL0022_EKF_B6202_6202R027_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PAL0022_EKF_B6202_6202R027_2012.pdf 1.412Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics