Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMachová, Zuzanacs
dc.contributor.authorPalát, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:40:38Z
dc.date.available2012-07-11T07:40:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92028
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zjistit jaké jsou mzdové rozdíly mezi jednotlivými kraji České republiky a uvést důvody její různorodosti. Tato práce je zaměřena především pro osoby, které zajímá, jak vypadá struktura a výše mezd v jednotlivých regionech ČR. Týká se to konkrétněji hlavně lidí v mladším věku, kteří se rozhodují pro místo svého budoucího zaměstnání a s ním spojená výše mezd. Způsob zjišťování požadovaných cílů a výsledků pochází z různých analýz a statistických údajů z Českého statistického úřadu, tzn., že uvedené údaje jsou důvěryhodné. V první části se bakalářská práce zabývá teoretickými aspekty a vysvětlením ekonomických pojmů, které jsou důležité pro následující dvě praktické kapitoly, kde se rozebírá vývoj mezd v ČR od roku 1993, resp. hlavní část o diferenciaci mezd v krajích ČR. Nechybí zde ani komparace mezd mezi Českou republikou a Slovenskem a také srovnání vývoje mezd mezi těmito dvěma zeměmi po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor work is find out wage differences among Regions in the Czech Republic and introduce reasons why the Regions are different. This work is mainly focused on the people, which are interested about the structure and amount of wages among Regions in the Czech Republic. It is related specifically to the younger people, which are adjudicating on their future place of work and amount of wages. The way of finding out the goals and results comes from many analyses and statistic facts from Czech statistical office. That means facts and results are trustworthy. In the first part bachelor work is engaged in theoretical aspects and explaining economical terms, which are important for the following two practical chapters, where you can find wage evolution in the Czech Republic since 1993 and main part about wage differentiation among Regions in the Czech Republic. There is also wage comparison between the Czech Republic and Slovak Republic and comparison of wage evolution between these two countries after the Czech and Slovak Federative Republic broke-up.en
dc.format.extent1481584 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLidský kapitálcs
dc.subjectMzdacs
dc.subjectDeterminanty mezdcs
dc.subjectRegiony v České Republicecs
dc.subjectHrubý domácí produktcs
dc.subjectHuman capitalen
dc.subjectWageen
dc.subjectWage determinantsen
dc.subjectRegions in the Czech Republicen
dc.subjectGross domestic producten
dc.titleDiferenciace mezd v krajích ČRcs
dc.title.alternativeWage Differentiation among Regions in the Czech republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBaranová, Veronikacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPAL0022_EKF_B6202_6202R027_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam