Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJanečková, Viktoriecs
dc.contributor.authorNěmynářová, Andreacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:40:39Z
dc.date.available2012-07-11T07:40:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92031
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje pravidla pro používání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb, která jsou stanovena zákonem. Druhá část je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace, tvorbu fondu, používání fondu, hospodaření s fondem a zásady pro používání prostředků z fondu. Ve třetí části je proveden výzkum formou dotazníkové metody. Dotazník je zaměřen na spokojenost zaměstnanců se současnými zaměstnaneckými výhodami. Respondenti zde dostali prostor vyjádřit svůj názor, o jaké zaměstnanecké výhody by chtěli současné zaměstnanecké výhody rozšířit. Poté následuje vyhodnocení tohoto výzkumu, interpretace výsledků a návrh změn pro čerpání prostředků fondu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into three parts. The first part describes the rules for using the assets from the fund for cultural and social needs, which are given by the law. The second part is aimed at the characteristics of the chosen organization, fund formation, use of the fund, fund management and rules for using the assets from the fund. In the third part, a research in the form of questionnaire is made. This questionnaire is focused on the employee satisfaction with the current employee benefits. Respondents had the possibility to express their opinion about other employee benefits, they would be interested in. This research is followed by the evaluation of this research, its results and a proposal of changes for the drawing of the fund.en
dc.format.extent1319638 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbenefity, FKSP, zaměstnanec, zaměstnavatel, fond kulturních a sociálních potřeb, dotazníkcs
dc.subjectbenefits, FKSP, employee, employer, fund for social and cultural needs, questionnaireen
dc.titleHospodaření s prostředky FKSP ve vybrané organizaci - analýza a návrh změn pravidel pro čerpánícs
dc.title.alternativeManagement of CSNF Resources in a Selected Organization - Analysis and Changes Design of the Rules for Drawingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKoželuh, Michalcs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJUR0069_EKF_B6208_6208R037_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam