Hospodaření s prostředky FKSP ve vybrané organizaci - analýza a návrh změn pravidel pro čerpání

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92031

Show simple item record


dc.contributor.advisor Janečková, Viktorie cs
dc.contributor.author Němynářová, Andrea cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:40:39Z
dc.date.available 2012-07-11T07:40:39Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92031
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje pravidla pro používání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb, která jsou stanovena zákonem. Druhá část je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace, tvorbu fondu, používání fondu, hospodaření s fondem a zásady pro používání prostředků z fondu. Ve třetí části je proveden výzkum formou dotazníkové metody. Dotazník je zaměřen na spokojenost zaměstnanců se současnými zaměstnaneckými výhodami. Respondenti zde dostali prostor vyjádřit svůj názor, o jaké zaměstnanecké výhody by chtěli současné zaměstnanecké výhody rozšířit. Poté následuje vyhodnocení tohoto výzkumu, interpretace výsledků a návrh změn pro čerpání prostředků fondu. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is divided into three parts. The first part describes the rules for using the assets from the fund for cultural and social needs, which are given by the law. The second part is aimed at the characteristics of the chosen organization, fund formation, use of the fund, fund management and rules for using the assets from the fund. In the third part, a research in the form of questionnaire is made. This questionnaire is focused on the employee satisfaction with the current employee benefits. Respondents had the possibility to express their opinion about other employee benefits, they would be interested in. This research is followed by the evaluation of this research, its results and a proposal of changes for the drawing of the fund. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1319638 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject benefity, FKSP, zaměstnanec, zaměstnavatel, fond kulturních a sociálních potřeb, dotazník cs
dc.subject benefits, FKSP, employee, employer, fund for social and cultural needs, questionnaire en
dc.title Hospodaření s prostředky FKSP ve vybrané organizaci - analýza a návrh změn pravidel pro čerpání cs
dc.title.alternative Management of CSNF Resources in a Selected Organization - Analysis and Changes Design of the Rules for Drawing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Koželuh, Michal cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis JUR0069_EKF_B6208_6208R037_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JUR0069_EKF_B6208_6208R037_2012.pdf 1.258Mb PDF View/Open
JUR0069_EKF_B6208_6208R037_2012_priloha.pdf 1.035Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics