Měření spokojenosti zákazníka se službami kavárny

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92033

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kozel, Roman cs
dc.contributor.author Koutný, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:40:42Z
dc.date.available 2012-07-11T07:40:42Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92033
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků podniku Base Camp v Přerově, který nabízí služby kavárny a lezecké stěny. Práce se dělí se na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část zahrnuje charakteristiku zákazníka, popisuje spokojenost, loajalitu a jejich vzájemný vztah. Dále jsou zde uvedeny metody měření spokojenosti a metodika samotného výzkumu. Dále také obsahuje charakteristiku Base Campu a hlavní faktory ovlivňující podnik z vnějšího a vnitřního prostředí. Poznatky z této části práce jsou dále využity při tvorbě dotazníku, který byl rozdáván zákazníkům Base Campu a v analytické části. Analytická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření zpracovaného v softwaru SPSS. Výsledky výzkumu jsou dále využity v návrzích na změny kavárny, které by měli vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků jmenovaného podniku. cs
dc.description.abstract The purpose of this study is to analyze the satisfaction of customers at the bar Base Camp in the city of Přerov which offers the services such as a café and climbing wall. The study is divided into two parts – theoretic and analytic. The theoretic section includes the characteristics of customers, levels of satisfaction, and the loyalty and its mutual relationship. Additionally, this section includes the methods of measuring satisfaction and the methodology of the survey in the study. It also includes the characteristics of Base Camp and the main external and internal environmental factors influencing the bar. The findings were applied to the creation of the questionnaire, which was given to the customers at Base Camp and described in the analytic section. This section contains the evaluation of questionnaire in which was created in software SPSS. Results of study will be used to suggest changes for the café that could lead to an increase in customer satisfaction. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3177299 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject měření spokojenosti cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject dotazování cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject satisfaction of customers en
dc.subject measurment of satisfaction en
dc.subject marketing survey en
dc.subject satifaction en
dc.subject inquiring en
dc.subject questionnaire en
dc.subject customer en
dc.title Měření spokojenosti zákazníka se službami kavárny cs
dc.title.alternative Customer Satisfaction Measurement with the Services of Café en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Valečková, Jana cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KOU0029_EKF_B6208_6208R062_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOU0029_EKF_B6208_6208R062_2012.pdf 3.030Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics