Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKozel, Romancs
dc.contributor.authorKoutný, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:40:42Z
dc.date.available2012-07-11T07:40:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92033
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků podniku Base Camp v Přerově, který nabízí služby kavárny a lezecké stěny. Práce se dělí se na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část zahrnuje charakteristiku zákazníka, popisuje spokojenost, loajalitu a jejich vzájemný vztah. Dále jsou zde uvedeny metody měření spokojenosti a metodika samotného výzkumu. Dále také obsahuje charakteristiku Base Campu a hlavní faktory ovlivňující podnik z vnějšího a vnitřního prostředí. Poznatky z této části práce jsou dále využity při tvorbě dotazníku, který byl rozdáván zákazníkům Base Campu a v analytické části. Analytická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření zpracovaného v softwaru SPSS. Výsledky výzkumu jsou dále využity v návrzích na změny kavárny, které by měli vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků jmenovaného podniku.cs
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze the satisfaction of customers at the bar Base Camp in the city of Přerov which offers the services such as a café and climbing wall. The study is divided into two parts – theoretic and analytic. The theoretic section includes the characteristics of customers, levels of satisfaction, and the loyalty and its mutual relationship. Additionally, this section includes the methods of measuring satisfaction and the methodology of the survey in the study. It also includes the characteristics of Base Camp and the main external and internal environmental factors influencing the bar. The findings were applied to the creation of the questionnaire, which was given to the customers at Base Camp and described in the analytic section. This section contains the evaluation of questionnaire in which was created in software SPSS. Results of study will be used to suggest changes for the café that could lead to an increase in customer satisfaction.en
dc.format.extent3177299 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectdotazovánícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectsatisfaction of customersen
dc.subjectmeasurment of satisfactionen
dc.subjectmarketing surveyen
dc.subjectsatifactionen
dc.subjectinquiringen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectcustomeren
dc.titleMěření spokojenosti zákazníka se službami kavárnycs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Measurement with the Services of Caféen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeValečková, Janacs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKOU0029_EKF_B6208_6208R062_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam