Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVojtková, Hanacs
dc.contributor.authorBoturová, Janacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:41:40Z
dc.date.available2012-07-11T07:41:40Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92130
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá významem fenotypizace v taxonomii kvasinkových mikroorganismů. První kapitola této práce je věnována definici kvasinek, jejich morfologii, cytologii, rozmnožování a taxonomickému zařazení. Další část diplomové práce je věnována způsobům fenotypizace kvasinek včetně popisu klasických a moderních metod pro jejich identifikaci a významu antimikrobiálních látek v doplnění jejich biochemické charakteristiky. Experimentální část této diplomové práce je věnována ověření účinku vybraných antibiotik na čisté kultury dvou kvasinkových organismů Saccharomyces cerevisiae CCM8191 a Candida albicans CCM8215 a ověření růstu těchto kvasinek na selektivně – diagnostickém médiu CHROMagar TM.cs
dc.description.abstractThis submitted thesis is dealing with the importance of phenotyping in the taxonomy of yeast microorganisms. The first chapter of this thesis is devoted to the definition of yeasts, their morphology, cytology, reproduction and taxonomic classification. The next part of the thesis is devoted to methods of phenotyping of yeasts, including a description of classical and modern methods for their identification and significance of antimicrobial agents in addition to their biochemical characteristics. The experimental part of this thesis is devoted to verify the effect of selected antibiotics on pure cultures of two yeasts microorganisms Saccharomyces cerevisiae CCM8191 and Candida albicans CCM8215 and verify the growth of these yeasts to selectively - diagnostic medium CHROMagarTM.en
dc.format52 l. : il.cs
dc.format.extent3807801 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvasinkycs
dc.subjectfenotypizacecs
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaecs
dc.subjectCandida albicanscs
dc.subjectantibiotikumcs
dc.subjecttaxonomiecs
dc.subjectyeastsen
dc.subjectphenotypingen
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaeen
dc.subjectCandida albicansen
dc.subjectantibioticen
dc.subjecttaxonomyen
dc.titleVýznam fenotypizace v taxonomii kvasinkových mikroorganismůcs
dc.title.alternativeThe Importance of Phenotyping in the Taxonomy of Yeast Microorganismsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200550cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKušnierová, Máriacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchMinerální biotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBOT038_HGF_N2102_3904T029_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam