Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorGoronová, Irenacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:00Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92170
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je ucelenou finanční analýzou společnosti AGC Automotive Czech, a.s., ve které je proveden ekonomický rozbor předního dodavatele bezpečnostních skel v automobilovém průmyslu. Společnost je analyzována pomocí poměrových ukazatelů – rentabilita, aktivita, likvidita a zadluženost, dále pomocí Du-Pontova pyramidálního rozkladu, kde je zřejmý vliv jednotlivých analytických položek na vrcholový syntetický ukazatel. Akciová společnost je přezkoumána bonitními a bankrotními modely, které odhalují finanční zdraví a finanční tíseň daného podniku.cs
dc.description.abstractThis thesis is a comprehensive financial analysis of AGC Automotive Czech a.s, in which is performed economic analysis of leading supplier of safety glass in the automotive industry during the years 2005 to 2010. The company is analyzed using ratios - profitability, activity, liquidity and leverage, as well as by Du Pont-pyramidal decomposition, where is the obvious influence of the individual analytical items on the top of the synthetic indicator. The joint-stock company is reviewed by creditworthy and bankruptcy models that reveal the financial health and financial distress of the given company.en
dc.format68 l. : il. + 14 příl.cs
dc.format.extent2473701 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectDu Pontův pyramidální rozkladcs
dc.subjectbonitní modelcs
dc.subjectbankrotní modelcs
dc.subjectautomobilový průmyslcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectpyramidal decomposition by Du Ponten
dc.subjectprime modelen
dc.subjectbankruptcy modelen
dc.subjectautomotive industryen
dc.titleFinanční analýza společnosti AGC Automotive Czech, a.s.cs
dc.title.alternativeFinacial Analysis of the Company, AGC Automotive Czechen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200915cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBlažková, Martinacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantOčková, Miroslavacs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisGOR089_HGF_N2102_2102T001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record