Životní cyklu služeb poskytovaných v maloobchodě

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92171

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kodymová, Jana cs
dc.contributor.author Šimíková, Ladislava cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:00Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:00Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92171
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Téma ochrana životního prostředí, je dnes sledováno se stále větší intenzitou, a do budoucna je toto téma velmi důležité. Proto podívat se na službu prodeje v maloobchodě, ze strany vlivu na životní prostředí, může být pro mnohé zajímavé. V práci je zpracován životní cyklus služby prodeje v maloobchodu programovým nástrojem a následně popsán její vliv na životní prostředí. Nejprve je vysvětlena základní podstata metodiky posouzení životního cyklu a v experimentální části je tato metodika zpracovaná podle zásad LCA - posuzování životního cyklu, ve čtyřech základních fázích. Závěrem jsou prezentovány výsledky analýzy dle hlavního cíle práce a je doporučeno jak zmírnit dopady na životní prostředí, pokud je to ve službě maloobchodu vůbec možné. cs
dc.description.abstract The topic of the environmental protection is watched and discussed very much nowadays and it is a very important topic for the future, too. Therefore it is interesting to look at a shop service and its´ influence on the environment. The thesis deals with the life cycle of the shop service within a programme tool and then the influence on the environment is described. First, the method in accordance with LCA is explained in the experimental part - the analysis of the life cycle in four basic phases. In the end, the results of the analysis are presented in accordance with the main goal of the thesis and it is recommended how to reduce the impacts on the environment, if is possible in this field of business. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2009348 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Životní cyklus výrobku, LCA, SimaPro, Eco-indicator 99, kategorie dopadu cs
dc.subject Life cycles of a product, LCA, SimaPro, Eco-indicator 99, category of an impact en
dc.title Životní cyklu služeb poskytovaných v maloobchodě cs
dc.title.alternative Life-cycle assessment of retail services en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kořínek, Robert cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SIM358_HGF_N2102_6208T031_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIM358_HGF_N2102_6208T031_2012.pdf 1.916Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics