Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorŠimíková, Ladislavacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:00Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92171
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTéma ochrana životního prostředí, je dnes sledováno se stále větší intenzitou, a do budoucna je toto téma velmi důležité. Proto podívat se na službu prodeje v maloobchodě, ze strany vlivu na životní prostředí, může být pro mnohé zajímavé. V práci je zpracován životní cyklus služby prodeje v maloobchodu programovým nástrojem a následně popsán její vliv na životní prostředí. Nejprve je vysvětlena základní podstata metodiky posouzení životního cyklu a v experimentální části je tato metodika zpracovaná podle zásad LCA - posuzování životního cyklu, ve čtyřech základních fázích. Závěrem jsou prezentovány výsledky analýzy dle hlavního cíle práce a je doporučeno jak zmírnit dopady na životní prostředí, pokud je to ve službě maloobchodu vůbec možné.cs
dc.description.abstractThe topic of the environmental protection is watched and discussed very much nowadays and it is a very important topic for the future, too. Therefore it is interesting to look at a shop service and its´ influence on the environment. The thesis deals with the life cycle of the shop service within a programme tool and then the influence on the environment is described. First, the method in accordance with LCA is explained in the experimental part - the analysis of the life cycle in four basic phases. In the end, the results of the analysis are presented in accordance with the main goal of the thesis and it is recommended how to reduce the impacts on the environment, if is possible in this field of business.en
dc.format.extent2009348 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectŽivotní cyklus výrobku, LCA, SimaPro, Eco-indicator 99, kategorie dopaducs
dc.subjectLife cycles of a product, LCA, SimaPro, Eco-indicator 99, category of an impacten
dc.titleŽivotní cyklu služeb poskytovaných v maloobchoděcs
dc.title.alternativeLife-cycle assessment of retail servicesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKořínek, Robertcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSIM358_HGF_N2102_6208T031_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam