Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorMajerová, Natáliecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:27Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:27Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92223
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo provedení analýzy materiálových toků při výrobě důlního dříví ve vybraném podniku. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část zaznamenává výrobní technologie a postupy při výrobě důlního dříví. V úvodu praktické části se podrobně zaobírám materiálovými toky, které procházejí jednotlivými toky ve vybraných procesech. Na základě získaných výsledků je zhodnocen stav, kde dochází k největší tvorbě odpadu a s následným návrhem na nápravné opatření pro daný podnik s cílem minimalizace odpadu.cs
dc.description.abstractThe objective of this thesis was analyze of material flows in the production of mining timber in the selected business. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part notes production technologies and practices in the production of mining timber. In the introduction to the practical part in detailed devote to the material flows through the various flows in selected processes. The obtained results are evaluated status where there is the greatest creation of waste with subsequent design of remedial measures for the company in order to minimize waste.en
dc.format.extent3461871 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAnalýza, materiálové toky, výrobní technologiecs
dc.subjectAnalysis, material flow, production technologyen
dc.titleAnalýza materiálových toků při výrobě důlního dřívícs
dc.title.alternativeMaterial Flow Analysis of Mine Wood Productionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeWrzecionko, Jakubcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMAJ116_HGF_N2102_6208T031_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam