Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorZávada, Jaroslavcs
dc.contributor.authorTomková, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:33Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:33Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92233
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozdělením strusek a jejich využitím. Dále pak popisem vlastností a výskytu mědi, těžbou v České republice ale i ve světě. Další kapitola je věnována teorii bakteriálního loužení, což zahrnuje také charakteristiku druhu bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a faktory, které ovlivňují jejich životní pochody. Experimentální část je zaměřená na bakteriální loužení měděné strusky v různých časových intervalech. Účelem bylo zjistit, ve kterém časovém intervalu loužení byla výtěžnost mědi nejvyšší.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the distribution of slags and their use. Furthermore thedescription of the properties and occurrence of copper mining in the CzechRepublic but also abroad. Another chapter is devoted to the theory of bacterialleaching, which also includes the characteristic species of bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans and factors that affect their life processes. The experimental part is focused on bacterial leaching of copper slag at different timeintervals. The purpose was to determine the time interval in which the leaching of copper was the highest yield.en
dc.format44 l. : il.cs
dc.format.extent2074256 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměděná struska, měď, bakteriální loužení, Acidithiobacillus ferrooxidanscs
dc.subjectcopper slag, copper, bacterial leaching, Acidithiobacillus ferrooxidansen
dc.titleBakteriální loužení Cu strusekcs
dc.title.alternativeBacterial Leaching of Cu Slagsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200553cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKaňok, Radekcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchMinerální biotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisTOM612_HGF_N2102_3904T029_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam