Bakteriální loužení Cu strusek

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92233

Show simple item record


dc.contributor.advisor Závada, Jaroslav cs
dc.contributor.author Tomková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:33Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:33Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92233
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá rozdělením strusek a jejich využitím. Dále pak popisem vlastností a výskytu mědi, těžbou v České republice ale i ve světě. Další kapitola je věnována teorii bakteriálního loužení, což zahrnuje také charakteristiku druhu bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a faktory, které ovlivňují jejich životní pochody. Experimentální část je zaměřená na bakteriální loužení měděné strusky v různých časových intervalech. Účelem bylo zjistit, ve kterém časovém intervalu loužení byla výtěžnost mědi nejvyšší. cs
dc.description.abstract This master thesis deals with the distribution of slags and their use. Furthermore thedescription of the properties and occurrence of copper mining in the CzechRepublic but also abroad. Another chapter is devoted to the theory of bacterialleaching, which also includes the characteristic species of bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans and factors that affect their life processes. The experimental part is focused on bacterial leaching of copper slag at different timeintervals. The purpose was to determine the time interval in which the leaching of copper was the highest yield. en
dc.format 44 l. : il. cs
dc.format.extent 2074256 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject měděná struska, měď, bakteriální loužení, Acidithiobacillus ferrooxidans cs
dc.subject copper slag, copper, bacterial leaching, Acidithiobacillus ferrooxidans en
dc.title Bakteriální loužení Cu strusek cs
dc.title.alternative Bacterial Leaching of Cu Slags en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200553 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kaňok, Radek cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Minerální biotechnologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis TOM612_HGF_N2102_3904T029_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TOM612_HGF_N2102_3904T029_2012.pdf 1.978Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics