Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMučková, Jitkacs
dc.contributor.authorOrinčáková, Renatacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92262
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je „Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce.“ Podává teoretické i praktické informace o průběhu účelového mapování polohopisu a výškopisu realizovaného v rámci zpracovávání projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce. V první části jsou uvedené postupy prací při sestavovaní bodového pole. Následnou etapou je určení hranice obvodu projektu. Další etapou je postup mapování polohopisu a výškopisu. Výsledkem je vytvořená účelová mapa polohopisu a výškopisu části katastrálního území Harichovce v rozsahu dvou mapových listů. Diplomová práce je příspěvkem k rozšíření poznatků o postupech při zpracování úvodních podkladů pozemkových úprav.cs
dc.description.abstractTheme of this Thesis is „Thematic Mapping of Planimetry and Altimetry in Part of District of Land Consolidation in Cadastral Area Harichovce“. It presents theoretical and practical information about the process of thematic mapping of Planimetry and Altimetry realized during the processing of the Project of Land Consolidation in cadastral area Harichovce. In the first part there are described procedures used during building of point field. Next phase is to determine the boundary of the perimeter of the project. The subsequent stage is the process of mapping of planimetry and altimetry. Result is a new thematic map of planimetry and altimetry of part of cadastral area Harichovce on two map sheets. The Thesis is a contribution to knowledge about procedures used during creating of initial land consolidation documents .en
dc.format55 l. : il. + 32 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4093384 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpozemkové úpravycs
dc.subjectúčelová mapacs
dc.subjectpolohopiscs
dc.subjectvýškopiscs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectLand ConsolidationLand Consolidationen
dc.subjectthematic mapen
dc.subjecttopographyen
dc.subjectaltimetryen
dc.subjectGNSSen
dc.titleÚčelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovcecs
dc.title.alternativeThematic Mapping of Planimetry and Altimetry in Part of District of Land Consolidation in Cadastral Area "Harichovce"en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300129cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTyrner, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictvícs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisORI0005_HGF_N3646_3646T007_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam