Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92262

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mučková, Jitka cs
dc.contributor.author Orinčáková, Renata cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92262
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je „Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce.“ Podává teoretické i praktické informace o průběhu účelového mapování polohopisu a výškopisu realizovaného v rámci zpracovávání projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce. V první části jsou uvedené postupy prací při sestavovaní bodového pole. Následnou etapou je určení hranice obvodu projektu. Další etapou je postup mapování polohopisu a výškopisu. Výsledkem je vytvořená účelová mapa polohopisu a výškopisu části katastrálního území Harichovce v rozsahu dvou mapových listů. Diplomová práce je příspěvkem k rozšíření poznatků o postupech při zpracování úvodních podkladů pozemkových úprav. cs
dc.description.abstract Theme of this Thesis is „Thematic Mapping of Planimetry and Altimetry in Part of District of Land Consolidation in Cadastral Area Harichovce“. It presents theoretical and practical information about the process of thematic mapping of Planimetry and Altimetry realized during the processing of the Project of Land Consolidation in cadastral area Harichovce. In the first part there are described procedures used during building of point field. Next phase is to determine the boundary of the perimeter of the project. The subsequent stage is the process of mapping of planimetry and altimetry. Result is a new thematic map of planimetry and altimetry of part of cadastral area Harichovce on two map sheets. The Thesis is a contribution to knowledge about procedures used during creating of initial land consolidation documents . en
dc.format 55 l. : il. + 32 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 4093384 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject pozemkové úpravy cs
dc.subject účelová mapa cs
dc.subject polohopis cs
dc.subject výškopis cs
dc.subject GNSS cs
dc.subject Land ConsolidationLand Consolidation en
dc.subject thematic map en
dc.subject topography en
dc.subject altimetry en
dc.subject GNSS en
dc.title Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce cs
dc.title.alternative Thematic Mapping of Planimetry and Altimetry in Part of District of Land Consolidation in Cadastral Area "Harichovce" en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201300129 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Tyrner, Miroslav cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 544 - Institut geodézie a důlního měřictví cs
dc.thesis.degree-program Geodézie a kartografie cs
dc.thesis.degree-branch Inženýrská geodézie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis ORI0005_HGF_N3646_3646T007_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ORI0005_HGF_N3646_3646T007_2012.pdf 3.903Mb PDF View/Open
ORI0005_HGF_N3646_3646T007_2012_priloha.zip 7.993Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics