Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorKlečková, Stanislavacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92263
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV současné době by měl každý jedinec, a tím pádem i každá domácnost, myslet na dopady svých činností na životní prostředí. Málokdo si ovšem dokáže představit míru svého vlivu na životní prostředí. Proto tato diplomová práce zpracovává téma posuzování vlivu spotřeby elektrické energie v domácnosti na životní prostředí pomocí analytické metody hodnocení environmentálních dopadů (angl. Life Cycle Assessment). Dále je studie doplněna o vlivy spojené s produkcí odpadu a spotřebou vody a plynu v domácnosti. Pro doplnění byly vytvořeny ekomapy, které analyzují současný stav v domácnosti a poukazují na problematická místa, negativně ovlivňující životní prostředí. Vlivy na ŽP jsou modelována pomocí softwaru holandské firmy PRé Consultants – Sima Pro.cs
dc.description.abstractPresently, the individual and every household should be thinking about the impact of their activities on the environment. However, only few people can imagine the degree of their impact on the environment. Therefore, this thesis handles the topic of assessing the impact of electricity consumption in the household on the environment by using the LCA. Further study is completed for the effects associated with the production of waste and consumption of water and gas in the home. To complement eco-maps have been created. Eco-maps analyze the current status in the home and point out problem areas which are affecting the environment negatively Impacts on the environment are modeled using a database of Dutch software companies PRé Consultants - Sima Pro.en
dc.format50 l. : il. + 1 Cd-Rcs
dc.format.extent2629410 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectenvironmentální dopadycs
dc.subjectSima Procs
dc.subjectekomapycs
dc.subjectLCAcs
dc.subjectspotřeba energiecs
dc.subjectenvironmental impacten
dc.subjectSimaProen
dc.subjectecomapsen
dc.subjectLCAen
dc.subjectpower drainen
dc.titleEnvironmentální posouzeni spotřeby energie v domácnosti pomoci metody LCAcs
dc.title.alternativeThe environmental assessment of energy consumption in household by LCA methoden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201275cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKořínek, Robertcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKLE129_HGF_N2102_3904T005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam