Environmentální posouzeni spotřeby energie v domácnosti pomoci metody LCA

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92263

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kodymová, Jana cs
dc.contributor.author Klečková, Stanislava cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:48Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92263
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract V současné době by měl každý jedinec, a tím pádem i každá domácnost, myslet na dopady svých činností na životní prostředí. Málokdo si ovšem dokáže představit míru svého vlivu na životní prostředí. Proto tato diplomová práce zpracovává téma posuzování vlivu spotřeby elektrické energie v domácnosti na životní prostředí pomocí analytické metody hodnocení environmentálních dopadů (angl. Life Cycle Assessment). Dále je studie doplněna o vlivy spojené s produkcí odpadu a spotřebou vody a plynu v domácnosti. Pro doplnění byly vytvořeny ekomapy, které analyzují současný stav v domácnosti a poukazují na problematická místa, negativně ovlivňující životní prostředí. Vlivy na ŽP jsou modelována pomocí softwaru holandské firmy PRé Consultants – Sima Pro. cs
dc.description.abstract Presently, the individual and every household should be thinking about the impact of their activities on the environment. However, only few people can imagine the degree of their impact on the environment. Therefore, this thesis handles the topic of assessing the impact of electricity consumption in the household on the environment by using the LCA. Further study is completed for the effects associated with the production of waste and consumption of water and gas in the home. To complement eco-maps have been created. Eco-maps analyze the current status in the home and point out problem areas which are affecting the environment negatively Impacts on the environment are modeled using a database of Dutch software companies PRé Consultants - Sima Pro. en
dc.format 50 l. : il. + 1 Cd-R cs
dc.format.extent 2629410 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject environmentální dopady cs
dc.subject Sima Pro cs
dc.subject ekomapy cs
dc.subject LCA cs
dc.subject spotřeba energie cs
dc.subject environmental impact en
dc.subject SimaPro en
dc.subject ecomaps en
dc.subject LCA en
dc.subject power drain en
dc.title Environmentální posouzeni spotřeby energie v domácnosti pomoci metody LCA cs
dc.title.alternative The environmental assessment of energy consumption in household by LCA method en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201275 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kořínek, Robert cs
dc.date.accepted 2012-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KLE129_HGF_N2102_3904T005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KLE129_HGF_N2102_3904T005_2012.pdf 2.507Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics