Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVojtková, Hanacs
dc.contributor.authorHavránek, Ivocs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:43:16Z
dc.date.available2012-07-11T07:43:16Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92309
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřená na praktické možnosti využití bioodpadů pro aplikaci v zemědělství a využití kontaktních testů při hodnocení jejich ekotoxicity. V práci jsou popsána rizika, která s sebou používání kompostů, kalů a fermentátů na zemědělské půdě může přinášet. Pro hodnocení negativních účinků těchto materiálů na půdní organismy byly zvoleny dva druhy testů. V prvním testu se jednalo o půdní organismus druhu Folsomia candida a ve druhém testu pak byla využita nitrifikační schopnost půdních bakterií.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the practical possibilities of biowaste utilization in agriculture and the usage of contact tests for evaluation of their ecotoxicity. The risk which application of composts, sludge and fermentate on agriculture land may cause was described. For evaluation of negative effects of such materials on soil organisms two tests species were chosen. In the first case the testing was conducted with Folsomia candida, in the second test the nitrification potential of soil bacteria was used.en
dc.format52 l. : il.cs
dc.format.extent4478817 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbioodpad, ekotoxicita, kal, kompost, kontaktní testy, kontaminanty, nitrifikace, půda, půdní organismy, sedimentycs
dc.subjectbiowaste, compost, contact bioassays, contaminants, ecotoxicity, nitrification, sediments, sewage sludge, soil, soil organismsen
dc.titleVyužití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity bioodpadůcs
dc.title.alternativeUsing of Contact Tests in the Evaluation of Ecotoxicity of Biowasteen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200549cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJanáková, Ivacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchMinerální biotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHAV354_HGF_N2102_3904T029_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam