Využití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity bioodpadů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92309

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vojtková, Hana cs
dc.contributor.author Havránek, Ivo cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:43:16Z
dc.date.available 2012-07-11T07:43:16Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92309
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřená na praktické možnosti využití bioodpadů pro aplikaci v zemědělství a využití kontaktních testů při hodnocení jejich ekotoxicity. V práci jsou popsána rizika, která s sebou používání kompostů, kalů a fermentátů na zemědělské půdě může přinášet. Pro hodnocení negativních účinků těchto materiálů na půdní organismy byly zvoleny dva druhy testů. V prvním testu se jednalo o půdní organismus druhu Folsomia candida a ve druhém testu pak byla využita nitrifikační schopnost půdních bakterií. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on the practical possibilities of biowaste utilization in agriculture and the usage of contact tests for evaluation of their ecotoxicity. The risk which application of composts, sludge and fermentate on agriculture land may cause was described. For evaluation of negative effects of such materials on soil organisms two tests species were chosen. In the first case the testing was conducted with Folsomia candida, in the second test the nitrification potential of soil bacteria was used. en
dc.format 52 l. : il. cs
dc.format.extent 4478817 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bioodpad, ekotoxicita, kal, kompost, kontaktní testy, kontaminanty, nitrifikace, půda, půdní organismy, sedimenty cs
dc.subject biowaste, compost, contact bioassays, contaminants, ecotoxicity, nitrification, sediments, sewage sludge, soil, soil organisms en
dc.title Využití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity bioodpadů cs
dc.title.alternative Using of Contact Tests in the Evaluation of Ecotoxicity of Biowaste en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200549 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janáková, Iva cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Minerální biotechnologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis HAV354_HGF_N2102_3904T029_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAV354_HGF_N2102_3904T029_2012.pdf 4.271Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics