Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorHoffmann, Filipcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:00Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92392
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV diplomové práci je vypracována finanční analýza společnosti Smurfit Kappa Morava Paper v období let 2007 – 2010. Cílem diplomové práce je pomocí poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů zhodnotit finanční zdraví společnosti. V úvodu práce je zpracován profil analyzované společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny jednotlivé metody analýzy, jenž jsou následně aplikovány na vybranou společnost. V závěru práce jsou výsledky rozboru hospodaření společnosti zhodnoceny a uvedeny návrhy doporučení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with financial analysis of the Smurfit Kappa Morava Paper Company between the years 2007 and 2010. The aim of the thesis is to evaluate financial health of this company by propriate indicators, solvency and bankruptcy models. In the introduction, there is elaborated the profile of the analyzed company. Theoretical part shows particular methods of the analysis that are later aplicated at chosen company. The conclusion of thesis includes evaluation of results of the managing analysis of the company and there are also mentioned suggestions.en
dc.format61 l. : il. + 12 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2251991 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSmurfit Kappa Morava Papercs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectbonitní a bankrotní modelycs
dc.subjectSmurfit Kappa Morava Paperen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectsolvency and bankruptcy modelsen
dc.titleFinanční analýza vybrané společnostics
dc.title.alternativeA Company Financial Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201493cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTomíčková, Janacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantVrtiška, Josefcs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHOF068_HGF_N2102_2102T003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record