Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBeránek, Jiřícs
dc.contributor.authorBártová, Denisacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:45:24Z
dc.date.available2012-07-11T07:45:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92576
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractObsahem předložené práce jsou základní informace o těžbě a zpracování kamene v Českém středohoří. Cílem práce je ale také upozornit na problematiku, která je s těžbou spojena. V úvodu je popsán proces výroby, tedy od samotné těžby až po konečný výrobek. Ten může spadat buďto do kategorie hrubé nebo ušlechtilé kamenické výroby; v případě Českého středohoří se ovšem jedná převážně o drcené kamenivo. Další část práce představuje kamenolomy, které jsou v současné době v provozu, ale i ty, které dávno zanikly. Dále se text zabývá dopady těžby na životní prostředí v CHKO České středohoří, jak těmi negativními, tak i pozitivními, kterých je bohužel minimum. V neposlední řadě práce popisuje perspektivu další těžby.cs
dc.description.abstractThis thesis presents basic data on mining and stone processing in the České středohoří Mts. The text also points out issues connected with this kind of human activities. In the prologue, the production process (from mining itself to the final product) is described. Products usually fall into categories of rough or fine stone production but in the České středohoří Mts., the main production is mostly represented by crushed stone. The thesis then presents opencut mines being in current operation, as well as abandoned stone pits. The text also deals with effects of mining on environment in the Protected land area of České středohoří Mts., either negative or positive (which are unfortunately minimal). In its latest part, the thesis describes perspectives of further mining.en
dc.format40, [3] l. : il.cs
dc.format.extent2068098 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkamenivocs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectkamenická výrobacs
dc.subjectnormacs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectperspektivacs
dc.subjectaggregatesen
dc.subjectminingen
dc.subjectstone productionen
dc.subjectregulationsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectperspectivesen
dc.titleTěžba kameniva v Českém středohoří a její dopad na krajinný rázcs
dc.title.alternativeStone Mining in the Ceske stredohori and its Effect on the Landscapeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200536cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeStraková, Alenacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBAR0031_HGF_B2110_2101R004_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam