Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUrban, Petrcs
dc.contributor.authorKaliničenko, Radimcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:01Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92776
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTéma mé bakalářské práce je ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Dále jsem se zaměřil na problematiku silniční přepravy nákladních automobilů a kamionů přes město Bílina. Dále bych se věnoval dalšímu problému a to jsou dopravní nehody automobilů s nebezpečnými látkami.cs
dc.description.abstractThe theme of my thesis is the ADR (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods) ADR was founded in 1957 in Geneva and Czechoslovakia acceded to it in 1987. Then I focused on the issue of road transport trucks and trucks through the city Bílina. In addition, I spent the next problem, and it is car accident with dangerous substances.en
dc.format44 l. : il.cs
dc.format.extent3434426 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectADRcs
dc.subjectdopravní nehodycs
dc.subjectKemler kódcs
dc.subjectUN kódcs
dc.subjectHazchem kód a kód Diamantcs
dc.subjectADRen
dc.subjecttraffic accidenten
dc.subjectKemler codeen
dc.subjectUN code Hazchem code and Diamonden
dc.titleADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.cs
dc.title.alternativeADR, Transport of Hazardous Substances through the Town Bilina and Traffic Accident with a Hazardous Substanceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201065cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNejedlý, Václavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAL0016_HGF_B2102_3904R022_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam