ADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92776

Show simple item record


dc.contributor.advisor Urban, Petr cs
dc.contributor.author Kaliničenko, Radim cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:47:01Z
dc.date.available 2012-07-11T07:47:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92776
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Dále jsem se zaměřil na problematiku silniční přepravy nákladních automobilů a kamionů přes město Bílina. Dále bych se věnoval dalšímu problému a to jsou dopravní nehody automobilů s nebezpečnými látkami. cs
dc.description.abstract The theme of my thesis is the ADR (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods) ADR was founded in 1957 in Geneva and Czechoslovakia acceded to it in 1987. Then I focused on the issue of road transport trucks and trucks through the city Bílina. In addition, I spent the next problem, and it is car accident with dangerous substances. en
dc.format 44 l. : il. cs
dc.format.extent 3434426 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ADR cs
dc.subject dopravní nehody cs
dc.subject Kemler kód cs
dc.subject UN kód cs
dc.subject Hazchem kód a kód Diamant cs
dc.subject ADR en
dc.subject traffic accident en
dc.subject Kemler code en
dc.subject UN code Hazchem code and Diamond en
dc.title ADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou. cs
dc.title.alternative ADR, Transport of Hazardous Substances through the Town Bilina and Traffic Accident with a Hazardous Substance en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201065 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Nejedlý, Václav cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KAL0016_HGF_B2102_3904R022_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAL0016_HGF_B2102_3904R022_2012.pdf 3.275Mb PDF View/Open
KAL0016_HGF_B2102_3904R022_2012_priloha.pdf 39.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics