Show simple item record

dc.contributor.advisorKupka, Jiřícs
dc.contributor.authorHalamková, Monikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:08Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92788
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je poukázat na problematiku dopadu silniční dopravy na obratlovce. Dálnice i silnice nižších tříd vytváří v krajině bariéru, kterou živočichové mohou jen málokdy překonat. Studie se zaměřuje na tuto skutečnost a nastiňuje možná řešení. Jedním z nich je zdokumentování potenciálního využívání migračního koridoru Jablunkov velkými savci. Tato bakalářská práce objasňuje mortalitu jedinců na silnici nižší třídy, dále se zabývá vyhodnocením intenzity průchodnosti skrz uvedený propustek, stanovením druhové skladby obratlovců nejčastěji využívajících migrační koridor a popisem jeho celkových kladů i záporů s následným návrhem opatření.cs
dc.description.abstractThis thesis is about impact of traffic on vertebrates. Roadways and motorways create a barrier, which animals can´t cross over in most cases. One solution of this problem is a documentation of big mammals and their migration through corridor Jablunkov. This thesis clears mortality on roadways and determinates species which use the corridor and also describes pros and cons of the corridor and suggests solutions of the problems.en
dc.format62 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2228384 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfragmentace krajinycs
dc.subjectdálnicecs
dc.subjectsilnice nižší třídycs
dc.subjectmortalitacs
dc.subjectbiokoridorcs
dc.subjectobratlovcics
dc.subjectfragmentation of landscapeen
dc.subjecthighwaysen
dc.subjectroadwayen
dc.subjectmortalityen
dc.subjectbiocorridoren
dc.subjectvertebratesen
dc.titleOhrožení obratlovců (Vertebrata) výstavbou silnic a jejich ochrana (Jablunkovsko)cs
dc.title.alternativeThreat to vertebrate animals (Vertebrata) by roads construction and their protection (region Jablunkovsko)en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201771cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKašovská, Kamilacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHAL0029_HGF_B2102_3904R005_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record