Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarek, Martincs
dc.contributor.authorVávra, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:48:07Z
dc.date.available2012-07-11T07:48:07Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92871
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi nízkoztrátových elektrotechnických plechů pro jádra transformátorů. Práce je rozdělena do šesti základních částí. V první části práce jsou uvedeny základní magnetické veličiny, následují magnetické vlastnosti látek a materiálů. Třetí část popisuje technologii výroby, základní rozdělení výroby plechů a pásů, specifikuje kritické vlastnosti těchto plechů. Čtvrtá část práce se zabývá měřením a měřicími přístroji. V páté části je popsána experimentální analýza tloušťky plechu. V poslední části je vyhodnoceno měření.cs
dc.description.abstractThis work deals with low-loss magnetic properties of electrical sheets for transformers cores. The work is divided into six parts. The first part presents basic magnetic quantities, followed by the magnetic properties of substances and materials. The third section describes the production technology, basic production allocation base sheet and strip, and specifies critical properties of these sheets. The fourth part deals with measurement and measuring instruments. The fifth section describes the experimental analysis of sheet thickness. The last part is evaluated measurements.en
dc.format.extent5054225 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectmagnetické materiálycs
dc.subjectmagnetické vlastnostics
dc.subjectdiamagnetismuscs
dc.subjectparamagnetismuscs
dc.subjectferomagnetismuscs
dc.subjectmagneticky měkký materiálcs
dc.subjectmagneticky tvrdý materiálcs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectmagnetické látky charakteristikacs
dc.subjectmagnetovánícs
dc.subjectmetody měřenícs
dc.subjectindukcecs
dc.subjectintenzitacs
dc.subjectremanencecs
dc.subjectkoercitivitacs
dc.subjectpermeabilitacs
dc.subjectorientovaný plechcs
dc.subjectneorientovaný plechcs
dc.subjecttransformeren
dc.subjectmagnetic materialsen
dc.subjectmagnetic propertiesen
dc.subjectdiamagnetismen
dc.subjectparamagnetismen
dc.subjectferromagnetism and magnetically soft materialsen
dc.subjecthard magnetic materialsen
dc.subjectmagnetic fielden
dc.subjectmagnetic substancesen
dc.subjectcharacteristicsen
dc.subjectmagnetization,en
dc.subjectmeasurement methodsen
dc.subjectinductionen
dc.subjectintensityen
dc.subjectremanenceen
dc.subjectcoercivityen
dc.subjectpermeabilityen
dc.subjectoriented sheeten
dc.subjectnon-oriented sheeten
dc.titleDiagnostika jakosti nízkoztrátových plechů pro stavbu magnetických jader transformátorůcs
dc.title.alternativeQuality Diagnostic of the Low-losses Sheets for the Construction of Magnetic Cores of the Transformersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBenda, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAV252_FEI_N2649_3907T001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam