Analýza výsledků monitorování distrubučních sítí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93060

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krejčí, Petr cs
dc.contributor.author Kolibáč, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:50:57Z
dc.date.available 2012-07-11T07:50:57Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93060
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou kvality elektrické energie. První část je věnována teoretickému rozboru elektrických měření. Zde jsou zmíněny základní pojmy a měřicí metody. Následuje seznámení s chybami a nejistotami měření. V popisu jsou dále zahrnuty měřicí převodníky, virtuální měřicí přístroje, měřicí přístroje s rozhranním a A/D převodníky. Další část je vyhrazena pro popis kvality elektrické energie z pohledu norem ČSN. Je zde uvedena norma ČSN EN 50160 a její požadavky na jednotlivé parametry. Pro porovnání s touto normou je uvedeno i hodnocení harmonických napětí z pohledu norem ČSN EN 61000-2-2 a ČSN EN 61000-2-4. Dále jsou popsány zařízení pro monitorování kvality elektrické energie od různých výrobců včetně dvou moderních elektroměrů. V praktické části je provedena samotná analýza dat, kde jsou vyhodnocena jednotlivá lichá harmonická napětí až do 25. řádu, THD, flikr a nesymetrie. cs
dc.description.abstract This thesis deals with electrical power quality issues. The first part is dedicated to the theoretical analysis of electrical measurements. There are mentioned the basic terms and measurement methods. It is followed by the measurement errors and uncertainties. There are also described the measuring converters, virtual measuring instruments, measuring instruments with interface and A/D converters. Next part presents the description of electrical power quality in perspective of standards ČSN. There is presented the standard ČSN EN 50160 and its requirements for individual parameters. In order to compare this standard, an assessment of harmonic voltages in perspective of standards ČSN EN 61000-2-2 and ČSN EN 61000-2-4 was presented. Next, there were described various makers’ devices for monitoring electrical power quality including two modern electric meters. In the practical part there is the actual data analysis fulfilled; there are evaluated individual odd harmonic voltages up to the 25th order, THD, flicker and unbalance. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1168529 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kvalita elektrické energie cs
dc.subject harmonická napětí cs
dc.subject celkový činitel harmonického zkreslení cs
dc.subject flikr cs
dc.subject nesymetrie cs
dc.subject elektrická měření cs
dc.subject normy ČSN cs
dc.subject analyzátor kvality napětí cs
dc.subject analýza dat cs
dc.subject electrical power quality en
dc.subject harmonic voltages en
dc.subject total harmonic distortion en
dc.subject flicker en
dc.subject unbalance en
dc.subject electrical measurements en
dc.subject standards ČSN en
dc.subject voltage quality analyzer en
dc.subject data analysis en
dc.title Analýza výsledků monitorování distrubučních sítí cs
dc.title.alternative Results Analysis of Distribution Networks Monitoring en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Král, Vladimír cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 410 - Katedra elektroenergetiky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KOL581_FEI_N2649_3907T001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOL581_FEI_N2649_3907T001_2012.pdf 1.114Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics