Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrejčí, Petrcs
dc.contributor.authorKolibáč, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:57Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93060
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou kvality elektrické energie. První část je věnována teoretickému rozboru elektrických měření. Zde jsou zmíněny základní pojmy a měřicí metody. Následuje seznámení s chybami a nejistotami měření. V popisu jsou dále zahrnuty měřicí převodníky, virtuální měřicí přístroje, měřicí přístroje s rozhranním a A/D převodníky. Další část je vyhrazena pro popis kvality elektrické energie z pohledu norem ČSN. Je zde uvedena norma ČSN EN 50160 a její požadavky na jednotlivé parametry. Pro porovnání s touto normou je uvedeno i hodnocení harmonických napětí z pohledu norem ČSN EN 61000-2-2 a ČSN EN 61000-2-4. Dále jsou popsány zařízení pro monitorování kvality elektrické energie od různých výrobců včetně dvou moderních elektroměrů. V praktické části je provedena samotná analýza dat, kde jsou vyhodnocena jednotlivá lichá harmonická napětí až do 25. řádu, THD, flikr a nesymetrie.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with electrical power quality issues. The first part is dedicated to the theoretical analysis of electrical measurements. There are mentioned the basic terms and measurement methods. It is followed by the measurement errors and uncertainties. There are also described the measuring converters, virtual measuring instruments, measuring instruments with interface and A/D converters. Next part presents the description of electrical power quality in perspective of standards ČSN. There is presented the standard ČSN EN 50160 and its requirements for individual parameters. In order to compare this standard, an assessment of harmonic voltages in perspective of standards ČSN EN 61000-2-2 and ČSN EN 61000-2-4 was presented. Next, there were described various makers’ devices for monitoring electrical power quality including two modern electric meters. In the practical part there is the actual data analysis fulfilled; there are evaluated individual odd harmonic voltages up to the 25th order, THD, flicker and unbalance.en
dc.format.extent1168529 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvalita elektrické energiecs
dc.subjectharmonická napětícs
dc.subjectcelkový činitel harmonického zkreslenícs
dc.subjectflikrcs
dc.subjectnesymetriecs
dc.subjectelektrická měřenícs
dc.subjectnormy ČSNcs
dc.subjectanalyzátor kvality napětícs
dc.subjectanalýza datcs
dc.subjectelectrical power qualityen
dc.subjectharmonic voltagesen
dc.subjecttotal harmonic distortionen
dc.subjectflickeren
dc.subjectunbalanceen
dc.subjectelectrical measurementsen
dc.subjectstandards ČSNen
dc.subjectvoltage quality analyzeren
dc.subjectdata analysisen
dc.titleAnalýza výsledků monitorování distrubučních sítícs
dc.title.alternativeResults Analysis of Distribution Networks Monitoringen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKrál, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKOL581_FEI_N2649_3907T001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam