Interaktivní systém pro řešení příkladů výrokové logiky

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93075

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chocholatý, Jaromír cs
dc.contributor.author Barabáš, Ladislav cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:51:03Z
dc.date.available 2012-07-11T07:51:03Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93075
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce pojednává o důkazových metodách výrokové logiky. Jedním z hlavních bodů je seznámení čtenáře se základy sémantiky a syntaxe výrokové logiky (dále jen VL), uvedení jej do dané problematiky a definování všech důkazových metod, které lze ve VL aplikovat. Cílem práce je vytvoření interaktivního systému, který pracuje s příklady výrokové logiky a k jejich řešení využívá důkazy ekvivalentními úpravami a důkazy pomocí rezoluční metody. Systém vede uživatele postupnými kroky ke správnému řešení daného příkladu. Všechny správně vyřešené příklady lze kdykoliv zpětně zobrazit, takže jsou k dispozici i vzorová řešení příkladů. Posledním bodem této práce je vytvoření podrobné uživatelské příručky, která slouží jako manuál k obsluze vytvořeného systému a také popisuje celý postup při jeho implementaci. cs
dc.description.abstract This thesis discusses methods of proof of propositional logic. One key point is to acquaint readers with the basic of syntax and semantics of propositional logic (hereafter VL), putting it into this issue and define all methods of proof that can be applied in VL. The aim is to create an interactive system, that works with examples of propositional logic and their solutions are used by equivalent statements proof and proof by the resolution. The system guides the user in phases to the correct solution to the example. All examples can be properly resolved at any time re-appear, so there are also examples of sample solution. The last point of this work is to create detailed user guide, which serves as a manual for created system and also describes the procedure for its implementation. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1052543 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject výroková logika cs
dc.subject ekvivalentní úpravy cs
dc.subject rezoluční metoda cs
dc.subject formule cs
dc.subject syntaktická analýza cs
dc.subject syntaktický strom cs
dc.subject JAVA cs
dc.subject Propositional Logic en
dc.subject Equivalence Statements en
dc.subject Resolution en
dc.subject Formula en
dc.subject Syntactic Analysis en
dc.subject Syntactic Tree en
dc.subject JAVA en
dc.title Interaktivní systém pro řešení příkladů výrokové logiky cs
dc.title.alternative Interactive System For Solving Propositional Logic Examples en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dráždilová, Pavla cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BAR0089_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAR0089_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 1.003Mb PDF View/Open
BAR0089_FEI_B2647_2612R025_2012_priloha.zip 1.039Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics