Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChocholatý, Jaromírcs
dc.contributor.authorBarabáš, Ladislavcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:51:03Z
dc.date.available2012-07-11T07:51:03Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93075
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato práce pojednává o důkazových metodách výrokové logiky. Jedním z hlavních bodů je seznámení čtenáře se základy sémantiky a syntaxe výrokové logiky (dále jen VL), uvedení jej do dané problematiky a definování všech důkazových metod, které lze ve VL aplikovat. Cílem práce je vytvoření interaktivního systému, který pracuje s příklady výrokové logiky a k jejich řešení využívá důkazy ekvivalentními úpravami a důkazy pomocí rezoluční metody. Systém vede uživatele postupnými kroky ke správnému řešení daného příkladu. Všechny správně vyřešené příklady lze kdykoliv zpětně zobrazit, takže jsou k dispozici i vzorová řešení příkladů. Posledním bodem této práce je vytvoření podrobné uživatelské příručky, která slouží jako manuál k obsluze vytvořeného systému a také popisuje celý postup při jeho implementaci.cs
dc.description.abstractThis thesis discusses methods of proof of propositional logic. One key point is to acquaint readers with the basic of syntax and semantics of propositional logic (hereafter VL), putting it into this issue and define all methods of proof that can be applied in VL. The aim is to create an interactive system, that works with examples of propositional logic and their solutions are used by equivalent statements proof and proof by the resolution. The system guides the user in phases to the correct solution to the example. All examples can be properly resolved at any time re-appear, so there are also examples of sample solution. The last point of this work is to create detailed user guide, which serves as a manual for created system and also describes the procedure for its implementation.en
dc.format.extent1052543 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvýroková logikacs
dc.subjectekvivalentní úpravycs
dc.subjectrezoluční metodacs
dc.subjectformulecs
dc.subjectsyntaktická analýzacs
dc.subjectsyntaktický stromcs
dc.subjectJAVAcs
dc.subjectPropositional Logicen
dc.subjectEquivalence Statementsen
dc.subjectResolutionen
dc.subjectFormulaen
dc.subjectSyntactic Analysisen
dc.subjectSyntactic Treeen
dc.subjectJAVAen
dc.titleInteraktivní systém pro řešení příkladů výrokové logikycs
dc.title.alternativeInteractive System For Solving Propositional Logic Examplesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDráždilová, Pavlacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAR0089_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam