Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93098

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krömer, Pavel cs
dc.contributor.author Otáhal, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:51:18Z
dc.date.available 2012-07-11T07:51:18Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93098
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Účelem této práce je popsat průběh individuální odborné praxe, kterou jsem vykonával během dvou semestrů třetího ročníku bakalářského studia. Práce obsahuje popis úkolu, který mi byl svěřen a postup jeho řešení. Dále je v ní obsažen výčet znalostí a dovedností, jež jsem potřeboval pro splnění daného úkolu. Na závěr je zmíněn přínos, který mi dala tato odborná praxe. Mým hlavním úkolem při vykonávání odborné praxe bylo vytvořit program pro dálkový odečet hodnot momentální hmotnosti ze sil na granulát umělé hmoty pro vstřikovací lisy. Program byl řešen jako modul, který rozšiřoval funkčnost stávajícího programu o komunikaci s novými sily. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to describe the course of individual professional practice in the company performed throughout the two semesters of the third year of my bachelor’s studies. The thesis contains a description of the tasken trusted to me and the approach to its resolution. It further contains a list of the knowledge and skills needed to fulfill the given task. The conclusion mentions the benefit given to me by this work. My main task in performing this specialized research was to create a program for the remote reading of the values of current mass forces on granules of plastic for an injection molding machine. The program was created as a model which expanded the functionality of the pre-existing program to communicate with new forces. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1187206 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ModBus cs
dc.subject Profibus cs
dc.subject Java cs
dc.subject Ethernet cs
dc.subject TCP/IP cs
dc.subject VNC cs
dc.subject Framework cs
dc.subject ModBus en
dc.subject Profibus en
dc.subject Java en
dc.subject Ethernet en
dc.subject TCP/IP en
dc.subject VNC en
dc.subject Framework en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Beneš, Lubomír cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis OTA049_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
OTA049_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 1.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics