Yii Framework

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93142

Show simple item record


dc.contributor.advisor Madecki, Petr cs
dc.contributor.author Chapčák, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:51:39Z
dc.date.available 2012-07-11T07:51:39Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93142
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je popsat PHP framework Yii a demonstrovat použití na ukázkové aplikaci. V teoretické části jsou popsány důvody, proč používat systém pro správu obsahu a proč používat framework Yii. Dále není opomenuta rozsáhlá architektura Yii. Praktická aplikace má podobu CMS systému, který je popsán v poslední části. cs
dc.description.abstract The aim of this Bachelor's work is a description of PHP framework Yii and to demonstrate the usage on the sample application. In the theoretical part of the work there are defined the reasons why to use the system of the "content administration" and why to use framework Yii. Again the extensive architecture Yii is not left out of consideration. The practical application has a shape of CMS system that is described in the last part. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 767957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject framework Yii cs
dc.subject PHP cs
dc.subject AJAX cs
dc.subject MVC cs
dc.subject tutoriál cs
dc.subject bakalářská práce cs
dc.subject framework Yii en
dc.subject PHP en
dc.subject AJAX en
dc.subject MVC en
dc.subject tutorial en
dc.subject bachelor thesis en
dc.title Yii Framework cs
dc.title.alternative Yii Framework en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Milata, Martin cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis CHA0017_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHA0017_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 749.9Kb PDF View/Open
CHA0017_FEI_B2647_2612R025_2012_priloha.zip 12.67Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics