Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMadecki, Petrcs
dc.contributor.authorChapčák, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:51:39Z
dc.date.available2012-07-11T07:51:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93142
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je popsat PHP framework Yii a demonstrovat použití na ukázkové aplikaci. V teoretické části jsou popsány důvody, proč používat systém pro správu obsahu a proč používat framework Yii. Dále není opomenuta rozsáhlá architektura Yii. Praktická aplikace má podobu CMS systému, který je popsán v poslední části.cs
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor's work is a description of PHP framework Yii and to demonstrate the usage on the sample application. In the theoretical part of the work there are defined the reasons why to use the system of the "content administration" and why to use framework Yii. Again the extensive architecture Yii is not left out of consideration. The practical application has a shape of CMS system that is described in the last part.en
dc.format.extent767957 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectframework Yiics
dc.subjectPHPcs
dc.subjectAJAXcs
dc.subjectMVCcs
dc.subjecttutoriálcs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectframework Yiien
dc.subjectPHPen
dc.subjectAJAXen
dc.subjectMVCen
dc.subjecttutorialen
dc.subjectbachelor thesisen
dc.titleYii Frameworkcs
dc.title.alternativeYii Frameworken
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMilata, Martincs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department456 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCHA0017_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam