Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJahoda, Pavelcs
dc.contributor.authorPolek, Dušancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:52:29Z
dc.date.available2012-07-11T07:52:29Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93180
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá využitím logistické regrese jakožto naástroje pro zhodnocenıí a hlavně srovnání laparoskopické a otevřené metody operace střev. Otázkou je, která z těchto dvou metod je pro pacienta z hlediska pravděpodobnosti výskytu pooperačních komplikací tou lepší. Pomocí logistické regrese můžeme odhadnout pravděpodobnost výskytu pooperačních komplikací pro jednotlivé metody a následně vybrat optimální operační techniku. Tato volba pak závisí na konkrétním modelu. Pro jeho vytvoření jsou využita data shromážděná za období let 2001 - 2009 na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava.cs
dc.description.abstractThis thesis is engaged in the use of logistic regression as a tool for evaluation and mainly comparison of laparoscopic and open way of bowel operations. The question is which way is better for the patient according to the likelihood of postoperative complications. Using logistic regression, we can estimate the probability of postoperative complications for each of these ways, which allows us to choose the optimal operational technique. This choise depends on the specific model. Data collected in the Surgery Clinic of the University Hospital Ostrava in years 2001 - 2009 were used to create these models.en
dc.format.extent515539 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistická regresecs
dc.subjectmorbiditacs
dc.subjectlékařská datacs
dc.subjectmetoda maximální věrohodnostics
dc.subjectlogistic regressionen
dc.subjectmorbidityen
dc.subjectmedical dataen
dc.subjectmaximum likelihood estimationen
dc.titleAplikace logistické regrese v chirurgiics
dc.title.alternativeThe application of logistic regression in surgeryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBriš, Radimcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPOL645_FEI_B2647_1103R031_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam