Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChovanec, Petercs
dc.contributor.authorLakoštík, Marekcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:30Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:30Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93331
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCieľom tejto práce je porovnanie výkonnosti informačného systému implementovaného v prostredí XQuery oproti klasickým systémom, ktoré používajú relačný databázový systém. V prvej časti sa nachádza všeobecný popis XML ako aj jeho použitie pre potreby databázy. Nasleduje časť predstavujúca jazyk XQuery ako alternatívu pre relačné databázové systémy a jeho implementáciu v systéme. Ďalej sú predstavené databázové systémy, ktoré sú použité pri testovaní v tejto práci. Medzi relačnými sú to Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access a DB2. Ako natívne XML databázy boli použité BaseX a Sedna Native database. Výsledkom je porovnanie časovo náročných operácii ako je napríklad zálohovanie tisícok záznamov, porovnanie reakčných časov jednotlivých systémov pri READ/WRITE operáciách, a na koniec aj porovnanie rýchlosti dotazov od jednoduchých až po tie zložitejšie.cs
dc.description.abstractThe purpose of this study is to compare performance of the information system implemented in Xquery language compared to classic relational database systems. In the first chapter there is common description of XML format and its usage as a database. Next part describes XQuery language as an alternative to relational databases and its implementation in this system. Next, there is a chapter where are introduced database systems, which are used in this study testing: Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access and DB2. BaseX and Sedna Native Database are used as native databases in this study. The outcome of the performed study is to compare time-consuming operations such as backup of thousands records, comparing response time of each system when READ/WRITE operations are executed, and at the end comparing of speed of the queries from the simple ones to the more complicated ones.en
dc.format.extent1917827 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectXQuerycs
dc.subjectOraclecs
dc.subjectMicrosoft SQL Servercs
dc.subjectFirebirdcs
dc.subjectSQLitecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectMicrosoft Accesscs
dc.subjectIBM DB2cs
dc.subjectDBMScs
dc.subjecttestovaniecs
dc.subjectreláciacs
dc.subjectXQueryen
dc.subjectOracleen
dc.subjectMicrosoft SQL Serveren
dc.subjectFirebirden
dc.subjectSQLiteen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.subjectMicrosoft Accessen
dc.subjectIBM DB2en
dc.subjectDBMSen
dc.subjecttestingen
dc.subjectrelationen
dc.titleImplementace informačního systému v prostředí XQuerycs
dc.title.alternativeImplementácia informačného systému v prostredi XQuerysk
dc.title.alternativeIS Implementation in XQueryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrátký, Michalcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLAK0009_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam