Implementace informačního systému v prostředí XQuery

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93331

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chovanec, Peter cs
dc.contributor.author Lakoštík, Marek cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:56:30Z
dc.date.available 2012-07-11T07:56:30Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93331
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je porovnanie výkonnosti informačného systému implementovaného v prostredí XQuery oproti klasickým systémom, ktoré používajú relačný databázový systém. V prvej časti sa nachádza všeobecný popis XML ako aj jeho použitie pre potreby databázy. Nasleduje časť predstavujúca jazyk XQuery ako alternatívu pre relačné databázové systémy a jeho implementáciu v systéme. Ďalej sú predstavené databázové systémy, ktoré sú použité pri testovaní v tejto práci. Medzi relačnými sú to Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access a DB2. Ako natívne XML databázy boli použité BaseX a Sedna Native database. Výsledkom je porovnanie časovo náročných operácii ako je napríklad zálohovanie tisícok záznamov, porovnanie reakčných časov jednotlivých systémov pri READ/WRITE operáciách, a na koniec aj porovnanie rýchlosti dotazov od jednoduchých až po tie zložitejšie. cs
dc.description.abstract The purpose of this study is to compare performance of the information system implemented in Xquery language compared to classic relational database systems. In the first chapter there is common description of XML format and its usage as a database. Next part describes XQuery language as an alternative to relational databases and its implementation in this system. Next, there is a chapter where are introduced database systems, which are used in this study testing: Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access and DB2. BaseX and Sedna Native Database are used as native databases in this study. The outcome of the performed study is to compare time-consuming operations such as backup of thousands records, comparing response time of each system when READ/WRITE operations are executed, and at the end comparing of speed of the queries from the simple ones to the more complicated ones. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1917827 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject XQuery cs
dc.subject Oracle cs
dc.subject Microsoft SQL Server cs
dc.subject Firebird cs
dc.subject SQLite cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject PostgreSQL cs
dc.subject Microsoft Access cs
dc.subject IBM DB2 cs
dc.subject DBMS cs
dc.subject testovanie cs
dc.subject relácia cs
dc.subject XQuery en
dc.subject Oracle en
dc.subject Microsoft SQL Server en
dc.subject Firebird en
dc.subject SQLite en
dc.subject MySQL en
dc.subject PostgreSQL en
dc.subject Microsoft Access en
dc.subject IBM DB2 en
dc.subject DBMS en
dc.subject testing en
dc.subject relation en
dc.title Implementace informačního systému v prostředí XQuery cs
dc.title.alternative Implementácia informačného systému v prostredi XQuery sk
dc.title.alternative IS Implementation in XQuery en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Krátký, Michal cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis LAK0009_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LAK0009_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 1.828Mb PDF View/Open
LAK0009_FEI_B2647_2612R025_2012_priloha.rar 10.15Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics