Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrömer, Pavelcs
dc.contributor.authorOndruš, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:36Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:36Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93347
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje průběh odborné praxe ve firmě ZWA Company spol. s.r.o. V první části je představení firmy ZWA Company spol. s.r.o. a zařazení studenta v rámci odborné praxe. V další části jsou popsány zadané úkoly a postup jejich řešení včetně použitých technologií. V předposlední části jsou uvedeny znalosti a dovednosti, které student při vykonávání odborné praxe využil, avšak jsou zde uvedeny i scházející znalosti a dovednosti. Závěrečná část se věnuje dosaženým výsledkům a celkovému zhodnocení odborné praxe.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the course of professional practice in ZWA Company Ltd. The first part shows ZWA Company Ltd. and the inculion of student in professional practice. The next section describe the specified tasks and their solution, including technology used. In the penultimate section provides the knowledge and skills that student in the excercise of professional practice use, but there are missing knowledge and skills. The final part is about the results and overall evaluation of professional pratice.en
dc.format.extent968170 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject.NETcs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectWinFormscs
dc.subjectXPathcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectVisual studio 2010cs
dc.subject.NETen
dc.subjectXMLen
dc.subjectWinFormsen
dc.subjectXPathen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectC#en
dc.subjectVisual studio 2010en
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantŠrom, Pavelcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisOND0036_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam