Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93347

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krömer, Pavel cs
dc.contributor.author Ondruš, Jakub cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:56:36Z
dc.date.available 2012-07-11T07:56:36Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93347
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje průběh odborné praxe ve firmě ZWA Company spol. s.r.o. V první části je představení firmy ZWA Company spol. s.r.o. a zařazení studenta v rámci odborné praxe. V další části jsou popsány zadané úkoly a postup jejich řešení včetně použitých technologií. V předposlední části jsou uvedeny znalosti a dovednosti, které student při vykonávání odborné praxe využil, avšak jsou zde uvedeny i scházející znalosti a dovednosti. Závěrečná část se věnuje dosaženým výsledkům a celkovému zhodnocení odborné praxe. cs
dc.description.abstract This thesis describes the course of professional practice in ZWA Company Ltd. The first part shows ZWA Company Ltd. and the inculion of student in professional practice. The next section describe the specified tasks and their solution, including technology used. In the penultimate section provides the knowledge and skills that student in the excercise of professional practice use, but there are missing knowledge and skills. The final part is about the results and overall evaluation of professional pratice. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 968170 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject .NET cs
dc.subject XML cs
dc.subject WinForms cs
dc.subject XPath cs
dc.subject HTML cs
dc.subject C# cs
dc.subject Visual studio 2010 cs
dc.subject .NET en
dc.subject XML en
dc.subject WinForms en
dc.subject XPath en
dc.subject HTML en
dc.subject C# en
dc.subject Visual studio 2010 en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Šrom, Pavel cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis OND0036_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
OND0036_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 945.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics