Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93348

Show simple item record


dc.contributor.advisor Orság, Petr cs
dc.contributor.author Kovalovský, Radim cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:56:37Z
dc.date.available 2012-07-11T07:56:37Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93348
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce popisuje odbornou praxi ve firmě Diamo, se sídlem v Ostravě-Vítkovicích. Cílem mé bakalářské práce je tvorba projektové dokumentace elektroinstalace vybraných objektů. V úvodní části je uvedeno zaměření firmy, její historie a současnost. Dále jsou v práci popsány zadané úkoly a mé pracovní zařazení. Nejrozsáhlejší kapitolu tvoří zvolené postupy a vlastní realizace řešení. V závěru jsou uvedeny využité znalosti získané jak při studiu na vysoké škole, tak při absolvování vlastní praxe ve firmě. Poslední část práce je věnována celkovému zhodnocení a hlavním přínosům individuální odborné praxe. cs
dc.description.abstract This paper describes the practical training in the company Diamo, based in Ostrava-Vítkovice. The aim of my thesis is the creation of project documentation wiring selected objects. The initial focus of the companies mentioned, its history and present. Furthermore, this work describes assignments and my job title. The largest section consists of selected procedures and the implementation solutions. In conclusion both used knowledge gained while studying at university and graduating with his own practice in the firm. The last part is devoted to an overall assessment of the main benefits and individual professional practice. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 603495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odborná praxe cs
dc.subject elektroinstalace cs
dc.subject projektová dokumentace cs
dc.subject lokalita cs
dc.subject technická zpráva cs
dc.subject Sichr cs
dc.subject Diamo cs
dc.subject professional experience en
dc.subject electrical en
dc.subject project documentation en
dc.subject location en
dc.subject technical report en
dc.subject Sichr en
dc.subject Diamo en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 420 - Katedra elektrotechniky cs
dc.contributor.consultant Macura, Lukáš cs
dc.thesis.degree-program Projektování elektrických zařízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KOV493_FEI_B2648_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOV493_FEI_B2648_2012.pdf 589.3Kb PDF View/Open
KOV493_FEI_B2648_2012_priloha.zip 2.353Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics