Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOchodková, Eliškacs
dc.contributor.authorBartošek, Pavelcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:39Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93352
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractJako téma své bakalářské práce jsem si vybral vykonání odborné praxe ve firmě AstrumQ. Zde jsem se podílel na různých projektech a činnostech týkajících se tvorby webových stránek, SEO optimalizace, návrhy uživatelských rozhraní webových stránek a informačních systémů. Mým hlavním úkolem byla spolupráce na vývoji informačního systému Sudeten Genealogy. Cílem projektu bylo vytvořit systém pro vyhledávání osob v matrikách Moravskoslezského kraje, kde každá matrika byla naskenována a vložena do databáze. Největší důraz byl kladen na strukturu databáze a samotné vyhledávání, které muselo být rychlé, jednoduché a zobrazené výsledky přehledné. Je lehké navrhnout informační systém, který sice funguje, ale není příliš efektivní.cs
dc.description.abstractAs a topic for my Bachelor study, I chose the Completion of individual professional practice in in the firm AstrumQ. Here I was involved in various projects and activities related to creating websites, SEO optimalization, designs user interfaces web pages and information systems. My main task was cooperation in the development Sudeten Genealogy information system. The aim was to develop a system for searching people in the Region registries, each registry was scanned and entered into the database. The greatest emphasis was placed on the database structure and a search that had to be quick, simple and clear display results. Is easy to design information system that works, but not very effective.en
dc.format.extent575235 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSEOcs
dc.subjectoptimalizace stránekcs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.subjectuživatelské rozhranícs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectmatrikacs
dc.subjectvyhledávánícs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectAstrumQcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectSEOen
dc.subjectoptimizing pagesen
dc.subjectweb sitesen
dc.subjectuser interfacesen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectregistryen
dc.subjectsearchen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectAstrumQen
dc.subjectmarketingen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantKošinár, Michalcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAR0088_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam