Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSokanský, Karelcs
dc.contributor.authorLazecký, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:46Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:46Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93361
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá základními principy fungování a možnostmi optimalizace fotovoltaických elektráren, provozovaných v České republice. Úvod této práce je věnován obecným a teoretickým informacím, týkajících se samotného světla, které je nezbytnou součástí fungování fotovoltaiky. Po teoretickém rozboru světla dochází v této práci k popsání výrobního procesu fotovoltaických panelů na bázi křemíku, které jsou momentálně nejvyužívanějším typem na trhu. Následuje část, ve které je prováděno srovnávání jednotlivých vlastností u všech generací panelů, které jsou momentálně vyráběny a používány. Důležitou částí této práce je kapitola, zabývající se vybranými vlivy, které mají negativní účinky na výkonnost jednotlivých článků. Tyto případné poklesy výkonů pak totiž způsobují snížení účinnosti výroby celé fotovoltaické elektrárny . Závěrečná část této práce řeší ekonomické posouzení výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny. V této kapitole je také zahrnut přehled změn ve výkupních cenách a zelených bonusech, dle roku uvedení elektrárny do provozu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the basic principles of operation and the possibilities of the optimization of photovoltaic power plants operating in the Czech Republic. I will explain general and theoretical information concerning the light itself, which is an essential part of how photovoltaics works. After a theoretical analysis of light, I will describe the manufacturing process of photovoltaic modules based on silicon, which are currently the most used type in the market. In the next section, I will discuss the individual properties and compare all generations of panels that are currently produced and used. An important part of this work is the chapter dealing with selected factors that have negative effects on the performance of individual cells. Also discussed in the chapter is the potential drop in performance due to the reduction in the efficiency of the entire photovoltaic plant. The final part of this work addresses the economic assessment of the construction and operation of photovoltaic power plants. This chapter also includes an overview of changes in purchase prices and environmental bonuses, based on the year in which the plant began operation.en
dc.format.extent2324202 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectObnovitelný zdroj energiecs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectstringcs
dc.subjectzelený bonuscs
dc.subjectRenewable energy sourceen
dc.subjectphotovoltaic fuel cellen
dc.subjectstringen
dc.subjectgreen bonusen
dc.titleMožnosti optimalizace fotovoltaických elektráren v podmínkách České republikycs
dc.title.alternativePossibilities of optimization of photovoltaic power plants in the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMoldřík, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLAZ0006_FEI_B2649_3907R001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam