Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSadowská, Mariecs
dc.contributor.authorSkopal, Robertcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:55Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:55Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93378
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá nepřímou metodou hraninčních prvků, tzv. metodou potenciálů, a její aplikací pro řešení 2D vnitřních a vnějších Neumannových úloh s Laplaceovým operátorem. Principem metody je hledání řešení ve tvaru potenciálu a přeformulování okrajového problému na základě hraničních vlastností daného potenciálu na integrální rovnici, která je pak v této práci řešena pomocí kolokační metody. Pro řešení vnějších úloh je navíc využita Kelvinova transformace, díky které přeformulujeme vnější úlohu na neomezené oblasti na úlohu vnitřní. Přesnost metody je pak pro vnitřní i vnější úlohy porovnávána s metodou sítí.cs
dc.description.abstractIn this work the Indirect Boundary Element Method and its use in solving 2D interior and exterior Neumann boundary value problem with Laplace operator is presented. Method is based on finding the solution in the form of one of the potentials and reformulating the boundary value problem into integral equations based on the potential boundary properties. In this work these equations are solved using the collocation method. For exterior boundary value problem we use the Kelvin transformation which allows us to transform the problem on unlimited domain into an interior boundary value problem. Precision of the method is consequently compared with results given by the Finite Diference Method for either inner and outer problems.en
dc.format.extent1850333 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNepřímá metoda hraničních prvkůcs
dc.subjectmetoda potenciálůcs
dc.subjectvěta o třech potenciálechcs
dc.subjectNeumannova úlohacs
dc.subjectLaplaceova rovnicecs
dc.subjectmetoda kolokacecs
dc.subjectmetoda sítícs
dc.subjectIndirect boundary element methoden
dc.subjectrepresentation formulaen
dc.subjectNeumann boundary value problemen
dc.subjectLaplace equationen
dc.subjectcollocation methoden
dc.subjectfinite difference methoden
dc.titleŘešení 2D Neumannovy úlohy s Laplaceovým operátorem nepřímou metodou hraničních prvkůcs
dc.title.alternativeSolving 2D Neumann problem with Laplace operator using indirect boundary element methoden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLukáš, Daliborcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSKO294_FEI_B2647_1103R031_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam