Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93560

Show simple item record


dc.contributor.advisor Michalek, Karel cs
dc.contributor.author Rucki, Adam cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:58:02Z
dc.date.available 2012-07-11T07:58:02Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93560
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na experimentální nastavení elektromagnetického míchače typu S-EMS při plynulém odlévání sochorů. V první části práce je popsán princip elektromagnetického míchání a dále následuje popis jednotlivých typů míchačů. V další části je rozbor literárních odkazů zabývajících se problematikou EMS a shrnutí získaných poznatků. Jádrem práce je část věnovaná samotnému nastavení míchače typu S-EMS na sochorovém ZPO při odlévání vysokouhlíkové oceli. Nastavení bylo prováděno pomocí měření, kdy byl porovnán stávající instalovaný míchač typu S-EMS s novým míchačem S-EMS. Na závěr je provedeno shrnutí získaných výsledků z provedeného měření. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis is experimental setting of the strand type electromagnetic stirrer (S-EMS) for continuous casting of billets. The first part includes description of both electromagnetic stirring principle and possibilities of the stirring implementation for continuous casting of steel. Summary of the most recent literary works regarding EMS is included as well. The major part of the paper is devoted to the setting of basic parameters of the strand stirrer for high carbon billets. The setting was carried out by experimental measurements on the new and old S-EMS types. Summary of obtained results is presented at the end of the thesis. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 16310696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elektromagnetické míchání, plynulé odlévání, sochor, vysokouhlíková ocel cs
dc.subject electromagnetic stirring, continuous casting, billet, high carbon steel grade en
dc.title Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů cs
dc.title.alternative Experimental Study of Setting of Basic Parameters of SEMS at the Continuous Billet Casting en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Gryc, Karel cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 618 - Katedra metalurgie a slévárenství cs
dc.contributor.consultant Socha, Ladislav cs
dc.contributor.consultant Cibulka, Jiří cs
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie výroby kovů cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis RUC083_FMMI_N2109_2109T035_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RUC083_FMMI_N2109_2109T035_2012.pdf 15.55Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics