Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMichalek, Karelcs
dc.contributor.authorRucki, Adamcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:02Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:02Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93560
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na experimentální nastavení elektromagnetického míchače typu S-EMS při plynulém odlévání sochorů. V první části práce je popsán princip elektromagnetického míchání a dále následuje popis jednotlivých typů míchačů. V další části je rozbor literárních odkazů zabývajících se problematikou EMS a shrnutí získaných poznatků. Jádrem práce je část věnovaná samotnému nastavení míchače typu S-EMS na sochorovém ZPO při odlévání vysokouhlíkové oceli. Nastavení bylo prováděno pomocí měření, kdy byl porovnán stávající instalovaný míchač typu S-EMS s novým míchačem S-EMS. Na závěr je provedeno shrnutí získaných výsledků z provedeného měření.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is experimental setting of the strand type electromagnetic stirrer (S-EMS) for continuous casting of billets. The first part includes description of both electromagnetic stirring principle and possibilities of the stirring implementation for continuous casting of steel. Summary of the most recent literary works regarding EMS is included as well. The major part of the paper is devoted to the setting of basic parameters of the strand stirrer for high carbon billets. The setting was carried out by experimental measurements on the new and old S-EMS types. Summary of obtained results is presented at the end of the thesis.en
dc.format.extent16310696 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektromagnetické míchání, plynulé odlévání, sochor, vysokouhlíková ocelcs
dc.subjectelectromagnetic stirring, continuous casting, billet, high carbon steel gradeen
dc.titleExperimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorůcs
dc.title.alternativeExperimental Study of Setting of Basic Parameters of SEMS at the Continuous Billet Castingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGryc, Karelcs
dc.date.accepted2012-05-21cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantSocha, Ladislavcs
dc.contributor.consultantCibulka, Jiřícs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisRUC083_FMMI_N2109_2109T035_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam