Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorHruby, Mariancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:06Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:06Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93574
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem pasivního domu s inteligentními systémy, které umožňují vytvořit kvalitnější a modernější bydlení s nízkými provozními náklady, ale hlavně ukazují směr, kudy je možno směřovat trend do budoucna ve vztahu k energiím, ekologii a celkově kvalitnějšímu a komfortnějšímu stylu bydlení. K této práci jsem přistupoval jako k návrhu řešení bydlení tak, jak vyhovuje mým možnostem a mým představám, jak bych ho realizoval já pro svou potřebu bydlení, a které by bylo zároveň kompromisem mezi cenou za pořízení a návratností v horizontu 10 let. Systémy navržené v této práci řídí, monitorují a zajišťují nejen navržený dům, ale pokoušel jsem se řešit problém s odpadní a užitkovou vodou.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design of a passive house with intelligent systems that not only allow you to create better and more modern housing with low operating costs, but also shows the direction in which way the trend can be directed to the future, in relation to energy, ecology and overall to better and more comfortable style of living. I approached to this work as the proposal for housing solutions, as suits to my abilities and my ideas of how I would realized it for myself, and which would also be a compromise between the cost per acquisition and return in the next 10 years. The systems proposed in this work controls, monitor and ensure not only designed house, but I tried to solve the problem of waste and potable water.en
dc.format.extent4679272 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectInteligentní dům, pasivní dům, nízkoenergetický dům, inteligentní elektroinstalace, řídicí systémy.cs
dc.subjectIntelligent house, passive house, low-energy house, smart wiring, control systems.en
dc.titleModel řídicích systémů inteligentního domucs
dc.title.alternativeModel of intelligent building of control systemsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.date.accepted2012-05-21cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantŠvec, Pavelcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHRU314_FMMI_N3922_3902T042_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record