Show simple item record

dc.contributor.advisorHalama, Radimcs
dc.contributor.authorPrzeczková, Janacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:39Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93655
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractThe aim of diploma thesis is to determine the effective calculation to find out the ovalisation of the pipe which is loaded only by pure bending moment. Firstly, the analytical calculation which is usable for this case is introduced. This calculation is afterwards verified with the software ANSYS. Finally the calculation is applied to the specific case set by the company HUISMAN. The output of diploma thesis is the creating of macro for numerical calculation of ovalisation and parametrized calculation of the loading and relaxation of the pipe in software MS EXCEL.en
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení efektivního výpočtu pro zjištění ovalizace potrubí, které je namáháno prostým ohybem. Nejprve je uveden analytický výpočet, který lze pro tento případ použít. Tento výpočet je pak numericky ověřen pomocí software ANSYS. Nakonec je výpočet aplikován na konkrétní případ zadaný firmou HUISMAN. Výstupem diplomové práce je vytvoření makra pro numerický výpočet ovalizace a parametrizovaný analytický výpočet zatížení a odlehčení potrubí v software MS EXCEL.cs
dc.format.extent3974891 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectovalisationen
dc.subjectpure bending of the pipelinesen
dc.subjectrelaxationen
dc.subjectovalizacecs
dc.subjectprostý ohyb potrubícs
dc.subjectodlehčenícs
dc.titleDesign of Efficient Method for Calculation of Pipe Ovalization Due to Bendingen
dc.title.alternativeNávrh efektivního způsobu výpočtu ovalizace ohýbaného potrubícs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHorák, Michalcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department339 - Katedra pružnosti a pevnostics
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPRZ031_FS_N2301_3901T003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record