Show simple item record

dc.contributor.advisorKonečný, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSuder, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:54Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:54Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93682
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problém uskladnění svařovacích přípravku ve firmě Borcad s.r.o. Fryčovice. Po konzultaci s pracovníky firmy byly specifikovány požadavky na zařízení. Po provedení analýzy současného stavu manipulace a uskladnění svařovacích přípravků ve firmě byly navrhnuty tři varianty možného řešení. Za pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta, která je dále zpracována. Práce je zaměřena na konstrukční návrh skladu přípravků, výběr pohonů a důležitých komponentů. V závěru práce je provedeno Technicko ekonomické zhodnocení. Celý projekt je vymodelován v 3D prostoru v CAD systému pro/Engineer. Práce také obsahuje dispoziční výkres, sestavný výkres skladu a pevnostní analýzy nosných částí konstrukce.cs
dc.description.abstractThis thesis addresses the problem of storage of welding jigs in the BORCAD Ltd. Company Fryčovice. After consultation with firm personnel requirements have been specified on the device. After analyzing the current state of handling and storage of welding jigs in the company were suggested three options for possible solutions. Using value analysis was chosen optimal variant, which is further processed. The work is focused on the design of storage products and drives the selection of important components. In conclusion, the work is carried out technical and economic evaluation. The project is modeled in 3D CAD system Pro / Engineer. The work also includes a layout drawing, the plan of the warehouse and stress analysis of load-bearing parts of the structure.en
dc.format.extent6824555 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSkladcs
dc.subjectKaruselový skladcs
dc.subjectvertikální zdvihcs
dc.subjectMechanizace skladovánícs
dc.subjectWarehouseen
dc.subjectcircle storeen
dc.subjectvertical liften
dc.subjectmechanical storageen
dc.titleProjekt pracoviště pro manipulaci a uskladňování přípravků pro PRcs
dc.title.alternativeProject of Workplace for Manipulate and Stacking of Jigs for IRen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKárník, Ladislavcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSUD029_FS_N2301_2301T013_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record