Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Josefcs
dc.contributor.authorZukal, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:05Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93710
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problém využití kapacit výrobní linky, zkrácení času seřizení linky a správnost přípravy výroby, kde jsme po snímkování a revizi přípravy výroby navrh-li postup pro zvýšení kapacity linky. Postup a analýza je aplikována v podniku Koyo Bearings, s.r.o. v Olomouci, výrobce jehličkových a válečkových ložisek.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the problem of capacity utilization of the production line, reducing the time of line adjustment and accuracy of production preparation where we designed the procedure to increase the line capacity after imaging and review of the pro-duction preparation. The procedure and analysis are applied in the company Koyo Bear-ings Ltd. in Olomouc, a manufacturer of needle and roller bearings.en
dc.format.extent6586309 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSMEDcs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectpříprava nástrojůcs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectneproduktivní činnostcs
dc.subjectSMEDen
dc.subjectprocess improvementen
dc.subjecttooling preparationen
dc.subjectwasteen
dc.subjectnonproductive activitiesen
dc.titleRacionalizace výrobycs
dc.title.alternativeRationalization of Productionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePatermann, Jiřícs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisZUK007_FS_N2301_2303T002_10_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record