Show simple item record

dc.contributor.advisorPodjuklová, Jitkacs
dc.contributor.authorZávada, Antoníncs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:28Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:28Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93766
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je zkoumání nožů jídelního příboru na odolnost vůči korozi. Pro experimentální práce byly použity vzorky se dvěma typy povrchu čepelí. Experimentální práce se skládá ze dvou částí. V první částí jsou uvedeny zkoušky povrchu vzorků, kde se měřila čistota, prašnost a drsnost povrchu. Druhá experimentální část je zaměřena na korozní zkoušky čepelí nožů provedené ve vodních lázních a zkouškou mytí v myčce, kdy bylo použito dvou typů mycích prostředků a současně se měřily hodnoty pH zkušebních lázní. Následně byla provedena korozní zkouška podle normy určená pro zkoušení jídelních příborů, po které došlo k zabarvení povrchu. Závěrem korozních zkoušek bylo provedeno měření mikrotvrdosti a to v různých oblastech čepele nožů, kde byly naměřeny rozdílné hodnoty. V závěru diplomové práce jsou uvedena veškerá zhodnocení výsledkůcs
dc.description.abstractThis master thesis examines corrosion resistance of dinner knives. For the experimental part of my work, which consists of two main chapters, there are used samples with two types of blade surface. The first part includes surface tests of samples where purity, dust and roughness were measured. The second experimental part is focused on corrosion resistance where firstly corrosion test in water bath was implemented and subsequently the knives were washed in the dishwasher. Two distinct kinds of detergents were used for this test and as a part of the research water bath pH value was also measured. Subsequently a corrosion test according to the norm intended for cutlery testing was performed. Finally micro-hardness measurements of various parts of the knives blades were carried out. Assessment and results are stated in the thesis conclusion.en
dc.format.extent3595932 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectČepele nožůcs
dc.subjectzkoušky povrchucs
dc.subjectčistotacs
dc.subjectprašnostcs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectkorozní zkouškycs
dc.subjectmytí v myčcecs
dc.subjectměření mikrotvrdostics
dc.subjectKnives bladesen
dc.subjectsurface testsen
dc.subjectcleannessen
dc.subjectdusten
dc.subjectsurface roughnessen
dc.subjectcorrosions testsen
dc.subjectwashed in the dishwasheren
dc.subjectmicro-hardness measurementen
dc.titleStudium povrchové úpravy jídelních příborůcs
dc.title.alternativeStudy of Surface Treatment of Eating Utensilsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKlíč, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisZAV146_FS_N2301_2303T002_20_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record