Show simple item record

dc.contributor.advisorFries, Jiřícs
dc.contributor.authorVlachynský, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:34Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:34Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93780
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractVLACHYNSKÝ, M. Skládkování dřevní štěpky : diplomová práce. Ostrava : VŠB -Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a zařízení, 2012, vedoucí J. Fries. Diplomová práce se zabývá návrhem řešení skládkování dřevní štěpky pomocí pásové dopravy. Obsahuje variantní řešení problematiky a konstrukční návrh vybrané varianty. Konstrukční návrh obsahuje výběr vhodného otočného systému a jeho upevnění k nosné konstrukci pásového dopravníku a nosné věže. Dále řeší pojezd dopravníku v požadovaném rozsahu. Práce obsahuje výpočty výkonu pohonu otáčecího mechanismu a výkonu pojezdového ústrojí pásového dopravníku. Práce obsahuje podrobnou výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractVLACHYNSKÝ, M. Storage of Cloven Timber for JAKOS spol s.r.o.: Department of Production Machines and Design, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2012, Diploma thesis, Head Fries, J This thesis deals with design solutions landfilling of wood chips using belt conveyors. Contains a variant addressing and design selected variants. The design proposal includes a rotating selection of a suitable system and its attachment to the conveyor structure and the supporting tower. Also addresses the travel of the conveyor in the desired range. The work includescalculations of power drive mechanism for rotating and performance running gear conveyor belt. The work includes detailed drawings.en
dc.format.extent1771164 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdřevní štěpkacs
dc.subjectskládkacs
dc.subjectzakladačcs
dc.subjectskládkovánícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectotočcs
dc.subjectotočové ložiskocs
dc.subjectdopravníkcs
dc.subjectwood chipsen
dc.subjectlandfillen
dc.subjectreclaimersen
dc.subjectlandfillingen
dc.subjectdesignen
dc.subjectconcepten
dc.subjectconstructionen
dc.subjectturnen
dc.subjectturning bearingen
dc.subjectconveyoren
dc.titleSkládkování dřevní štěpkycs
dc.title.alternativeLandfilling of Wood Chipsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMráček, Jancs
dc.date.accepted2012-06-15cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisVLA113_FS_N2301_3909T001_70_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record