Show simple item record

dc.contributor.advisorJuchelková, Dagmarcs
dc.contributor.authorSchee, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:54Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:54Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93821
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem výpočtu nahřívací komory pyrolýzní jednotky, kdy jeho hlavní částí je matematický model proudění spalin v nahřívací komoře. Jedná se o již navrženou nahřívací komoru a účelem výpočtů je ověření správnosti konstrukčního návrhu nahřívací komory a provedení možných optimalizačních úprav. Pomocí matematických modelů jsou vytvořena teplotní pole v nahřívací komoře. Podle nich je vybrán vhodný konstrukční materiál, odolávající zjištěným teplotním vlivům. V závěru je proveden návrh vhodného využití tepla spalin z nahřívací komory. Teplo spalin je využito pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění soustavou tepelných výměníku. Následně je teplo spalin využito pro sušení vlhkého materiálu před jeho pyrolýzou.cs
dc.description.abstractThe concern of thesis is design of calculations of the pyrolysis unit heating chamber where the main part of the thesis is the mathematical model of combustion flow in the heating chamber. The aim of the calculations is to check the validity of the heating chamber and rendering the possible optimizing adjustment. Using the mathematical models the temperature field inside of heating chamber is calculated and according to this the appropriate construction material is chosen witch resist the determined temperature effects. In the conclusion the design of appropriate utilization of the products of combustion heat is used for warming up of the warm supply water and for heating with system of heat exchangers. Afterwards the heat of the burnt gas is used for drying of the wet materials prior the pyrolysis.en
dc.format.extent4198997 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpyrolýzacs
dc.subjectvýpočetcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectnahřívacícs
dc.subjectkomoracs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectpyrolysisen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectdesignen
dc.subjectheatingen
dc.subjectchamberen
dc.subjectwasteen
dc.titleNávrh výpočtu nahřívací komorycs
dc.title.alternativeHeatings Chamber Designen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKadlec, Zdeněkcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSCH360_FS_N2301_2302T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record