Show simple item record

dc.contributor.advisorStudénka, Marekcs
dc.contributor.authorJaník, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94124
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukcí kamerového subsystému pro pásový robot Ares, který je sestrojený na katedře robototechniky. V úvodu se práce věnuje analýze zhotovených kamerových subsystémů, na základě níž jsou navrženy varianty řešení s různými kinematickými schématy. Hlavní část práce se věnuje detailní konstrukci vybrané varianty. Navržený kamerový subsystém zkonstruovaný v CAD systému Creo, má pět pohybových os poháněných servomotory. Konstrukce umožňuje pozorování pracovního prostoru robotu z výšky 1,5 metru. Subsystém je opatřen plechovým krytováním pro zajištění odolnosti proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is dealt with construction of a camera subsystem for the tracked robot Ares, which is constructed at department of robotic technology. In the beginning the thesis is paid to analyses of made camera subsystems, proposed variants with different kinematic schemes are based on this analyses. The main part of the thesis give attention to detailed design of choice variant. Proposed camera subsystem which is constructed in CAD system Creo, have five axis of movement driven by servomotors. Construction enables sighting of work volume from a height of 1,5 meters. Subsystem is equipment with sheet-metal cover by reason of ensure resistance against unfavourable weather condition and mechanical damage.en
dc.format.extent5770101 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkamerový subsystémcs
dc.subjectkameracs
dc.subjectteleskopické ramenocs
dc.subjectservomotorycs
dc.subjectkrytovánícs
dc.subjectaretační mechanismuscs
dc.subjectcamera subsystemen
dc.subjectcameraen
dc.subjecttelescopic armen
dc.subjectservo motorsen
dc.subjectcoversen
dc.subjectlocking mechanismen
dc.titleKonstrukce kamerového subsystému pro pásový robot Arescs
dc.title.alternativeConstruction of a Camera Subsystem for the Tracked Robot Aresen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKárník, Ladislavcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJAN0062_FS_B2341_2301R013_70_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record