Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Petrcs
dc.contributor.authorBřenek, Radimcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:57Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94203
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem, sestavením, zapojením a hlavně návrhem ovládacího software pro modulární robot. Z dodaných pohybových jednotek bylo sestaveno modulární robotické rameno, realizovány napájecí zdroje a propojovací bloky s CAN sběrnicí. V programovacím jazyce C# byla vytvořena aplikace pro ovládání manipulátoru. Tato aplikace zajišťuje tvorbu zpráv a komunikaci s jednotkami, výpočet inverzní úlohy kinematiky, dekódování příchozích zpráv a další potřebné dílčí funkce. V aplikaci je také vytvořeno uživatelské rozhraní s vlastním jednoduchým programovacím jazykem. Pro snadné ovládání a programování manipulátoru lze použít také gamepad.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the mechanical design, assembly, wiring and main design of the control software for a modular robot. Supplied motion units were built into the modular robotic arm, power supplies were realized as well as connecting blocks with a CAN bus. An application for controlling the manipulator was made in the C# programming language. This application ensures the creation of messages and communication with modules, the calculation of inverse kinematics, decoding incoming messages and other necessary sub-functions. The application also made a user interface with its own simple programming language. For easy operating and programming of manipulator can be used gamepad too.en
dc.format.extent3606920 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectschunkcs
dc.subjectmodulárnícs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectSMPcs
dc.subjectovládacícs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectinverznics
dc.subjectkinematikacs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectc#cs
dc.subjectmechatronikacs
dc.subjectCANcs
dc.subjectesdcs
dc.subjectschunken
dc.subjectmodularen
dc.subjectroboten
dc.subjectSMPen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectinverseen
dc.subjectkinematicsen
dc.subjectprogrammingen
dc.subjectc#en
dc.subjectmechatronicsen
dc.subjectCANen
dc.subjectesden
dc.titleVíceosý systém s integrovanými pohonycs
dc.title.alternativeMultiaxes System with Integrated Actuatorsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMostýn, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-06-15cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchMechatronické systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisBRE184_USP_N3943_3906T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record