Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPostava, Kamilcs
dc.contributor.authorChochol, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:57Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94204
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with modeling of diffraction on grating with harmonically mod- ulated dielectric function. Such grating can arise from presence of a spin wave. For the understanding of grating calculation, the calculation for layered system is initially presented. Then the approximation of gratings using Fourier series is defined. Such ap- proach is called the Rigorous Coupled Wave Analysis - RCWA. Example of calculation for harmonic profile of dielectric function is shown. The correctness of this approach is discussed. Furthermore, the basics of magnonics, Brillouin light scattering and spin wave behavior are outlined. The final point of this thesis shows the model of reflectivity of Fe layer with magnonic wave.en
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá modelováním difrakce na mřížce s periodickým profilem dielektrické funkce. Taková mřížka může vzniknout přítomností spinové vlny. Pro pochopení mřížkového výpočtu je uveden nejprve výpočet pro jednoduché vrstvy a poté je definováno jak aproximovat mřížku pomocí Fourierových řad (Rigorous Coupled Wave Analysis - RCWA), s uvedením výpočtu pro harmonické periodické funkce. Je diskutována správnost výpočtu. Dále jsou nastíněny základní principy magnoniky, chování spinových vln a Brillouinova rozptylu světla. Finálním bodem je namodelování odrazivosti od Fe vrstvy s magnonovou vlnou.cs
dc.format.extent1744571 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmagnonicsen
dc.subjectspin wavesen
dc.subjectFourier expansionen
dc.subjectRCWAen
dc.subjectBLSen
dc.subjectmagnonikacs
dc.subjectspinové vlnycs
dc.subjectFourierův rozvojcs
dc.subjectRCWAcs
dc.subjectBLScs
dc.titleLight diffraction on layers with harmonic modulation of dielectric functionen
dc.title.alternativeDifrakce světla na vrstvách s periodickým profilem dielektrické funkcecs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHamrle, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisCHO228_USP_N3942_3942T001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam