Light diffraction on layers with harmonic modulation of dielectric function

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94204

Show simple item record


dc.contributor.advisor Postava, Kamil cs
dc.contributor.author Chochol, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:02:57Z
dc.date.available 2012-07-11T08:02:57Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94204
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract This master thesis deals with modeling of diffraction on grating with harmonically mod- ulated dielectric function. Such grating can arise from presence of a spin wave. For the understanding of grating calculation, the calculation for layered system is initially presented. Then the approximation of gratings using Fourier series is defined. Such ap- proach is called the Rigorous Coupled Wave Analysis - RCWA. Example of calculation for harmonic profile of dielectric function is shown. The correctness of this approach is discussed. Furthermore, the basics of magnonics, Brillouin light scattering and spin wave behavior are outlined. The final point of this thesis shows the model of reflectivity of Fe layer with magnonic wave. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá modelováním difrakce na mřížce s periodickým profilem dielektrické funkce. Taková mřížka může vzniknout přítomností spinové vlny. Pro pochopení mřížkového výpočtu je uveden nejprve výpočet pro jednoduché vrstvy a poté je definováno jak aproximovat mřížku pomocí Fourierových řad (Rigorous Coupled Wave Analysis - RCWA), s uvedením výpočtu pro harmonické periodické funkce. Je diskutována správnost výpočtu. Dále jsou nastíněny základní principy magnoniky, chování spinových vln a Brillouinova rozptylu světla. Finálním bodem je namodelování odrazivosti od Fe vrstvy s magnonovou vlnou. cs
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1744571 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject magnonics en
dc.subject spin waves en
dc.subject Fourier expansion en
dc.subject RCWA en
dc.subject BLS en
dc.subject magnonika cs
dc.subject spinové vlny cs
dc.subject Fourierův rozvoj cs
dc.subject RCWA cs
dc.subject BLS cs
dc.title Light diffraction on layers with harmonic modulation of dielectric function en
dc.title.alternative Difrakce světla na vrstvách s periodickým profilem dielektrické funkce cs
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hamrle, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 516 - Institut fyziky cs
dc.thesis.degree-program Nanotechnologie cs
dc.thesis.degree-branch Nanotechnologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis CHO228_USP_N3942_3942T001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHO228_USP_N3942_3942T001_2012.pdf 1.663Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics