Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernatík, Alešcs
dc.contributor.authorKrivá, Martinacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:11Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:11Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94239
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je posouzení rizik při železniční přepravě amoniaku po trati č. 092 z Kralup nad Vltavou do Neratovic. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou Středočeského kraje, problematikou železniční přepravy nebezpečných látek a popisem jednotlivých metod analýzy rizik. V praktické části je charakterizována posuzovaná trať a přepravovaná nebezpečná látka. Následně je přistoupeno k hodnocení rizik z hlediska ochrany obyvatelstva, a to pomocí metodiky Purple book a modelovacího programu ALOHA. Dopad případné havárie na životní prostředí je pak hodnocen metodou H&V index. V závěru práce jsou shrnuty výsledky jednotlivých analýz a opatření ke snížení rizik.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is assessment of risks of ammonia transport by rail on track from Kralupy nad Vltavou to Neratovice. The theoretical part of the thesis describes the Area of Central Bohemian Region, hazardous material transport by railway and various methods for risk assessment. The experimental part describes the assessed track and transported hazardous material. Purple book's methodology and ALOHA modeling program evaluates effects of an accident with the release of ammonia on the population. Using the methodology of H&V index is assessed the impact to the environment. These evaluations and provision for mitigation of risks are recapitulated at the conclusion of the thesis.en
dc.format62, [21] l. : il.cs
dc.format.extent3424977 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectželezniční přeprava nebezpečných látekcs
dc.subjectRIDcs
dc.subjectúnik amoniakucs
dc.subjectželezniční cisternacs
dc.subjectPurple bookcs
dc.subjectALOHAcs
dc.subjectH&V indexcs
dc.subjectRailway Transport of Hazardous Materialen
dc.subjectRIDen
dc.subjectAmmonia leaken
dc.subjectRailway Tank Caren
dc.subjectPurple booken
dc.subjectALOHAen
dc.subjectH&V indexen
dc.titlePosouzení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici na území Středočeského krajecs
dc.title.alternativeAssessment of Risks of Hazardous Material Transport by Railway in the Area of Central Bohemian Regionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300468cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDubový, Romancs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRI256_FBI_N3908_3908T007_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam