Posouzení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici na území Středočeského kraje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94239

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernatík, Aleš cs
dc.contributor.author Krivá, Martina cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:11Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:11Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94239
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je posouzení rizik při železniční přepravě amoniaku po trati č. 092 z Kralup nad Vltavou do Neratovic. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou Středočeského kraje, problematikou železniční přepravy nebezpečných látek a popisem jednotlivých metod analýzy rizik. V praktické části je charakterizována posuzovaná trať a přepravovaná nebezpečná látka. Následně je přistoupeno k hodnocení rizik z hlediska ochrany obyvatelstva, a to pomocí metodiky Purple book a modelovacího programu ALOHA. Dopad případné havárie na životní prostředí je pak hodnocen metodou H&V index. V závěru práce jsou shrnuty výsledky jednotlivých analýz a opatření ke snížení rizik. cs
dc.description.abstract The aim of the diploma thesis is assessment of risks of ammonia transport by rail on track from Kralupy nad Vltavou to Neratovice. The theoretical part of the thesis describes the Area of Central Bohemian Region, hazardous material transport by railway and various methods for risk assessment. The experimental part describes the assessed track and transported hazardous material. Purple book's methodology and ALOHA modeling program evaluates effects of an accident with the release of ammonia on the population. Using the methodology of H&V index is assessed the impact to the environment. These evaluations and provision for mitigation of risks are recapitulated at the conclusion of the thesis. en
dc.format 62, [21] l. : il. cs
dc.format.extent 3424977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject železniční přeprava nebezpečných látek cs
dc.subject RID cs
dc.subject únik amoniaku cs
dc.subject železniční cisterna cs
dc.subject Purple book cs
dc.subject ALOHA cs
dc.subject H&V index cs
dc.subject Railway Transport of Hazardous Material en
dc.subject RID en
dc.subject Ammonia leak en
dc.subject Railway Tank Car en
dc.subject Purple book en
dc.subject ALOHA en
dc.subject H&V index en
dc.title Posouzení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici na území Středočeského kraje cs
dc.title.alternative Assessment of Risks of Hazardous Material Transport by Railway in the Area of Central Bohemian Region en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201300468 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dubový, Roman cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnostní plánování cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KRI256_FBI_N3908_3908T007_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KRI256_FBI_N3908_3908T007_2012.pdf 3.266Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics