Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHerecová, Lenkacs
dc.contributor.authorPáleníček, Alešcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:22Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94263
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou prvotní dekontaminace osob a drobných věcných prostředků, která není mimo AČR řešena. Dekontaminace bude prováděna dvousložkovým dekontaminačním činidlem a vhodným aplikátorem. Je kladen důraz na jednoduchost použití s ohledem na širokou veřejnost. Cílem je navrhnout nový aplikační prostředek, otestovat funkčnost soupravy, čas přípravy k použití, rychlost a homogennost pokrytí jednotkové plochy a spotřebu činidla na jednotkovou plochu. Práce bere v úvahu možnost vybavit jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky novou soupravou pro individuální dekontaminaci jednotlivcem. Toto by vedlo k dalšímu snížení rizika ohrožení zdraví osob po případné kontaminaci BOL.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with the problems of the first decontamination of people and small instruments, which is not dealt with except the Army of the Czech Republic. The decontamination will be performed with a two-component agent and a relevant applicator. With regard to general public, the simplicity of use is emhasized. The task of this thesis is to design a new applicator, to test its functionality, preparation time before use, the speed and coverage homogeneity and the agent consumption per unit area. The thesis considers the possibility to equip The Rescue and Fire Department of the Czech Republic and The Police Department of the Czech Republic with the set for individual decontamination. This might lead to a reduction in health risks in case of contamination by toxic warfare substances.en
dc.format41 l. : il.cs
dc.format.extent5138296 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdekontaminace, dekontaminační činidlo, detoxikace, aplikátor, bojová chemická látka, účinnostcs
dc.subjectdecontamination, decontaminating agent, detoxication, applicator, toxic warfare substances, efficiencyen
dc.titleSouprava pro individuální dekontaminaci osob a věcných prostředků HZS ČRcs
dc.title.alternativeAn Individual Decontamination Kit for Fire Equipment of Fire and Rescue Serviceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300525cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVěžníková, Hanacs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantJan Severa, Ing.cs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAL325_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam