Show simple item record

dc.contributor.advisorKvarčák, Milošcs
dc.contributor.authorHerynk, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94267
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se v úvodní části zabývá analýzou současných druhů informací, které potřebuje velitel zásahu pro svoje rozhodování, dále se zabývá současnými i budoucími technologiemi pro přenos hlasových i datových informací, možnostmi map a kombinace systémů určovaní polohy s nimi. V diplomové práci také pojednávám o zařízeních, která jsou schopna získané informace přenést z operačních středisek na místo zásahu. Následně jsem provedl dotazníkový průzkum, který byl předložen velitelům zásahu, z něhož následně vychází závěrečná část. Zde je vybrána jako platforma tablet iPhone s možnostmi informační podpory velitele zásahu a podrobně rozebrán přístup do jednotlivých informačních systémů.cs
dc.description.abstractThis Diploma Thesis considers analysis of actual kinds of information for the intervention commander, which is necessery for his decision, in introducion part. The next part is about actual and future technology for transmission of voice and data information, mapping options and combination of the systems for determining of the location with maps. Next I deal with equipments which are able to transfer obtained information from operational centres to the place intervention. Then I made the questionnaire research, which I gave to intervention commander. The questionnaire research is included to the final part of my Diploma Thesis. I chose tablet iPhone as a platform with possibilities of information support for the intervention commander and there I analized the access to individual information systems.en
dc.format55, [8] l. : il.cs
dc.format.extent2724706 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvelitel zásahu, datový přenos, dotazníkový průzkum, tablet, notebook, informacecs
dc.subjectintervention commander, data transmission, questionnaire research, tablet, notebook, informationen
dc.titleInformační podpora velitele zásahu při činnostech v terénucs
dc.title.alternativeInformation Support for the Intervention Commander during Activities in the Fielden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300517cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrčka, Martincs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHER0012_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record