Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislavcs
dc.contributor.authorKolb, Romancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:35Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:35Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94292
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výběrem vhodného zařízení na úpravu vody pro USAR odřad. První kapitola pojednává o problematice úpravy vody pro veřejnou potřebu, jsou rozebrány základní pojmy a možnosti úpravy. Ve druhé kapitole jsou specifikovány podmínky nasazení USAR obřadu. Další kapitola se věnuje požadavkům ze strany USAR odřadu na mobilní zařízení pro úpravu vody. Na to navazuje kapitola, ve které jsou uvedeny poznatky z průzkumu celosvětového trhu s těmito zařízeními a jsou srovnány jejich parametry. Poslední kapitola se zabývá vyhodnocením vhodného zařízení, které bude sloužit pro potřeby USAR odřadu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the selection of a suitable water treatment facilities for USAR Team. The first chapter deals with the issue of water treatment for public use, are discussed basic concepts and water treatment options. In the second section are specifies the conditions deployment USAR Team. Another chapter deals with the requirements of the USAR Team on mobile devices for water treatment. On the following chapter, which provides research findings from the global market for these devices are compared and their parameters. The last chapter deals with the evaluation of suitable equipment, which will serve the needs of USAR Team.en
dc.format55, [6] l. : il.cs
dc.format.extent6509864 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvoda, příprava pitné vody, USAR, mezinárodní záchranné operacecs
dc.subjectwater, preparation of drinking water, USAR, international rescue operationen
dc.titlePříprava pitné vody pro potřeby USAR týmu v průběhu mezinárodní záchranné operacecs
dc.title.alternativePreparation of Drinking Water for the Needs of USAR Team in the course of International Rescue Operationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300597cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKuchař, Radimcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKOL517_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam