Kategorizace a podmínky použití náhradních elektrických zdrojů v požární ochraně

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94318

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kučera, Petr cs
dc.contributor.author Moravec, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:47Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:47Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94318
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Záložní zdroje elektrické energie jsou nezbytnou součástí každého požárně bezpečnostního řešení. Zároveň však slouží k jiným účelům – jako napájecí zdroje pro zařízení neurčená k preventivním ani represivním účelům v požární ochraně. Součinnost jednotlivých druhů PBZ, náhradních elektrických zdrojů i jiných napájených zařízení, správné dimenzování zdrojů a zátěží a konfigurace všech procesů činných při přepnutí ze sítě na zálohu jsou nezbytnými kritérii, která musíme splnit, abychom dosáhli optimálních výsledků při volbě druhu zálohy. V této práci bude z různých hledisek pohlíženo na danou problematiku a jednotlivé problémy budou následně řešeny tak, aby byla splněna všechna důležitá kritéria. cs
dc.description.abstract Secondary power supplies are necessary part of every fire safety solution. Even they serve for other purposes – as a power supplies for facilities not used for repression neither for prevention in fire protection. Cooperation of different types of fire safety equipment, standby power supplies and other facilities needing power supply, correct choice of power supplies and even appliances and configuration of all the processes involved in switching from primary power supply to standby power supply are necessary standards we need to respect to have optimal results while choosing a correct type of secondary power supply. In this work should be solved this problem from many views and exact problems are going to be solved such a way to involve all important standards. en
dc.format 65, [21] l. : il. cs
dc.format.extent 9138551 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject baterie cs
dc.subject dieselový generátor cs
dc.subject požárně bezpečnostní zařízení cs
dc.subject UPS cs
dc.subject zdroje napájení cs
dc.subject battery en
dc.subject diesel generator en
dc.subject fire safety equipment en
dc.subject power supplies en
dc.subject UPS en
dc.title Kategorizace a podmínky použití náhradních elektrických zdrojů v požární ochraně cs
dc.title.alternative Categorization and Conditions of Use of Standby Electric Power Units in Fire Protection en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201300601 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Čapek, Jan cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis MOR207_FBI_N3908_3908T006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MOR207_FBI_N3908_3908T006_2012.pdf 8.715Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics