Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKučera, Petrcs
dc.contributor.authorMoravec, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:47Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:47Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94318
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractZáložní zdroje elektrické energie jsou nezbytnou součástí každého požárně bezpečnostního řešení. Zároveň však slouží k jiným účelům – jako napájecí zdroje pro zařízení neurčená k preventivním ani represivním účelům v požární ochraně. Součinnost jednotlivých druhů PBZ, náhradních elektrických zdrojů i jiných napájených zařízení, správné dimenzování zdrojů a zátěží a konfigurace všech procesů činných při přepnutí ze sítě na zálohu jsou nezbytnými kritérii, která musíme splnit, abychom dosáhli optimálních výsledků při volbě druhu zálohy. V této práci bude z různých hledisek pohlíženo na danou problematiku a jednotlivé problémy budou následně řešeny tak, aby byla splněna všechna důležitá kritéria.cs
dc.description.abstractSecondary power supplies are necessary part of every fire safety solution. Even they serve for other purposes – as a power supplies for facilities not used for repression neither for prevention in fire protection. Cooperation of different types of fire safety equipment, standby power supplies and other facilities needing power supply, correct choice of power supplies and even appliances and configuration of all the processes involved in switching from primary power supply to standby power supply are necessary standards we need to respect to have optimal results while choosing a correct type of secondary power supply. In this work should be solved this problem from many views and exact problems are going to be solved such a way to involve all important standards.en
dc.format65, [21] l. : il.cs
dc.format.extent9138551 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbateriecs
dc.subjectdieselový generátorcs
dc.subjectpožárně bezpečnostní zařízenícs
dc.subjectUPScs
dc.subjectzdroje napájenícs
dc.subjectbatteryen
dc.subjectdiesel generatoren
dc.subjectfire safety equipmenten
dc.subjectpower suppliesen
dc.subjectUPSen
dc.titleKategorizace a podmínky použití náhradních elektrických zdrojů v požární ochraněcs
dc.title.alternativeCategorization and Conditions of Use of Standby Electric Power Units in Fire Protectionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300601cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeČapek, Jancs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMOR207_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam