Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKratochvíl, Václavcs
dc.contributor.authorDrábková, Kamilacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:55Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:55Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94329
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je popis specifik zjišťování příčin požárů v podmínkách dopravního podniku zaměřeného na přepravu a odbavování cestujících a návrh dalšího využití takto získaných poznatků. Cílem je na základě zjištěných skutečností a zpracovaných statistik vyhodnotit požární bezpečnost objektů sloužících k odbavení cestujících a prostředků hromadné dopravy osob a navrhnout vhodná opatření vedoucí ke snížení počtu mimořádných událostí případně minimalizaci jejich následků.cs
dc.description.abstractA matter of this thesis is description of specifics of fire causes investigation at public transport company specialized for persons transit and dispatch and to suggest further improvement of these knowledges. The objective is analysing fire protection buildings and public transport vehicles fire security on base of realized facts and propose suitable precautions leading to lowering the emergency incidents or just to decline their consequencesen
dc.format68, [6] l. : il.cs
dc.format.extent5737635 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpožárcs
dc.subjectzjišťování příčin požárůcs
dc.subjectveřejná dopravacs
dc.subjectdopravní podnikcs
dc.subjectfireen
dc.subjectinvestigation of fire causesen
dc.subjectpublic trafficen
dc.subjectpublic transportation companyen
dc.titleVyužití zjišťování příčin požárů v podmínkách dopravního podnikucs
dc.title.alternativeUtilization of Investigation of Fire Causes in Conditions of a Transport Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300514cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrčka, Martincs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisDRA170_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam